Gävle-Dala Natur april

Ett nytt nummer av medlemsbladet för Gävleborg och Dalarna. Trevlig läsning om bland annat: boksläpp Dala Ekoguide klimatutbildning Pol till pol Framtidsveckan i Gävle nya naturreservat miljövänligare båtliv på väg mot Giftfria förskolor rapportera ditt favoritträd tusentals nya medlemmar resultat från medlemsenkäten seminarium om konsumtion en vårpromenad i mars Smultronstället Rövarbergsgrottan boktips Furan i fjälldalen […]

Läs mer

Värdefulla torrakor huggna i Koppången

Torrakor har olagligen huggits ned med motorsåg i Koppångens naturreservat. Med hjälp av skoter har de fraktats till jaktpass där de kapats upp. I reservatet råder skoterförbud. På torrakor över hela reservatet finns varglav, en rödlistad lav som dessutom är Dalarnas landskapslav. Det tar många hundra år innan en gammal tall blir lämpligt substrat. Vi […]

Läs mer

Boktips: Furan

Jag har skrivit en bok om en gammal fura som har språkat med mig och visat sin oro över hur människor hanterar skog och natur. Det är en del skogshistoria invävt och en del berättelser och händelser från dalen där furan står, Fuludalen. Boken är på 80 sidor och säljs av mig. Hälsar Lars Niklasson, […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur nr 1

I detta första nummer av medlemsbladet för Dalarna och Gävleborg kan du läsa om nya det regionala kansliet, Svante Axelssons föreläsningar om klimathopp, remiss om vatten, rovdjursdebatten, svar på tal om ekologiskt, ny skogspolitik, anti-nedskräpningskampanj, klimatkampanjen Pol till Pol, SM i fågelholk, länsstämmor, leksaks- och klädbytardagar, smultronstället Hylströmmen, Bengt Ehnströms bok om insektsgnag m.m. Du får gärna […]

Läs mer

Skarp kritik mot landshövdingen

Dalarnas landshövding Maria Norrfalk har hamnat i blåsväder. Dels för att anses olämplig som vice ordförande i WWF när hon går storskogsbrukets ärenden. Dels för att avfärda Leksands miljömål, med bland annat 20% skyddad skog, som orealistiska. Lyssna på Radio Dalarnas inslag: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6077841 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6078530

Läs mer

Vinterfåglar inpå knuten – var med och räkna

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) genomförs för tionde gången 23-26 jan 2015. Vem som helst kan delta och, som amatör, hjälpa till att öka kunskapen om naturen. Alla kan bidra. Man gör det utifrån sina egna förutsättningar. För att medverka i VIK krävs att man har t ex fröautomat, fågelbord, talgbollar, talg, frukt osv. Det är […]

Läs mer

Remissvar förvaltningsnivåer björn & varg

Naturskyddsföreningen Dalarna anser det helt orimligt att ha en undre gräns på förvaltningsnivån satt till artens miniminivå. En miniminivå för bevarandestatus skall aldrig underskridas! Underskrids denna har vi definitivt inte ”gynnsam bevarandestatus” vilket redan är diskutabelt med dagens lågt satta miniminivåer.  Förvaltningsnivån bör ha en säkerhetsmarginal till miniminivån. Med den utgångspunkt vi har i den beslutade […]

Läs mer

Vi vill ha livskraftiga rovdjursstammar

Rovdjuren har en viktig plats i naturen – och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen värden som är väldigt speciella, även om de flesta av oss aldrig kommer att möta ett rovdjur i det fria. Vi arbetar för att […]

Läs mer

Resultat naturvårdsenkäten Dalarna

Naturskyddsföreningen har genomfört en enkät till Sveriges kommuner om deras naturvårdsarbete. Hela 208 av landets 290 kommuner (72%) svarade. Huddinge hamnade i topp med hela 43 poäng av maximala 45. I Dalarna svarade 11 av 15 kommuner och Mora hade högst ranking. Kommun                Poäng           Placering i landet Mora                       33                     6 Ludvika                  29,5                18 Leksand                 29                   20 Orsa                        21,5                […]

Läs mer