Remissvar Dalastrategin

Naturskyddsföreningen Dalarna anser att förslaget till Regional utvecklingsstrategi (RUS) har en bra ansats som formuleras väl. Det glädjer oss att Agenda 2030-målen finns som en grund och att ”Ett klimatsmart Dalarna” är en av tre delar. Det är ett fall framåt jämfört med tidigare strategier som i princip inte innehöll någonting om miljö, natur och […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Läs om tänkt avverkning trots nationalparksplaner på Hornslandet, Friluftslivets År, debattartiklar om vargjakt, vätgasplaner och 10 saker kommunen kan göra för klimatet. Få rapporter från Älskade ängar, Grön ekonomi, skogsutredningen m.m. Delta i Earth Hour, skogskampanjen Tyst skog och www.skogsmissbruket.org  Känn dig kallad till årsmöten, köp bihotell, få tips om besöksmål i naturen och hela […]

Läs mer

Tips skog, klimat och hyggesfritt

I januari hölls ett webbinarium om skog och klimat med nästan 100 deltagare. Föreläsningen om Skog & klimat med Naturskyddsföreningens sakkunnige Otto Bruun kommer att filmas och läggas ut på rikswebben i februari. Presentationen om skogsjuridik med Naturskyddsföreningens jurist Josia Hort mailas ut till deltagarna på webbinariet. Skog och klimat, referat från tidigare föreläsning med […]

Läs mer

Upprop till DD och DT: Gör en specialutgåva om klimatet!

Dagens Nyheter tog den 6 december ett nytt grepp: Att göra en specialutgåva av tidningen för att belysa klimatläget. Till sin hjälp, som ”chefredaktör”, tog de en av världens mest kända opinionsbildare inom området Greta Thunberg. Massmedia har en stor folkbildande uppgift, särskilt i kristider. Vi föreslår att tidningarna i Dalarna följer Dagens Nyheters exempel […]

Läs mer

Hitta ut & bli friluftskompis!

Naturskyddsföreningen har prel. beviljats medel till Friluftslivets År för fyra projekt: Friluftskompisar – utlandsfödd och svenskfödd upplever naturen tillsammans Hitta ut – orienteringskontroller med naturinfo www.hittaut.nu Naturupplevelser för invandrarbarn och ungdomar Slåtteräng vid Zorns gammelgård i Mora – Februari månads tema är inspiratörer för friluftsliv, i mars fokuserar vi på friluftskompisar och i april firas […]

Läs mer

Skogsutredningen försvårar naturvård

Ett av de sämre förslagen i skogsutredningen är att inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra, samt att Skogsstyrelsen ska gallra bort nyckelbiotoper från registret. Detta är ett hårt slag för hela Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som det kommer försvåra för markägares planering av sin skog. Områden som tidigare registrerats som nyckelbiotoper riskerar därmed också att […]

Läs mer