Hållbar vindkraft

Vindkraft är en het fråga. Bland annat hölls en infekterad folkomröstning angående Ripfjället i Malung-Sälen och nyligen kom ett förslag om att avskaffa det kommunala vetot. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100% förnybar el 2040. För att nå målet krävs en ökad vindkraftsproduktion. Den nationella vindbruksplanen ska brytas ner länsvis. Dalarna ska t […]

Läs mer

Fototävling i Leksand

Under sommaren har Leksandskretsen haft en naturfototävling. Hela 135 fotobidrag lämnades in och juryn som bestod av kretsstyrelsen hade ett svårt jobb att utse en vinnare. Till slut föll valet på Anna Dufströms fina bild på rådjursparet, och hon vann därmed förstapriset som var ett presentkort på 1 000 kr. – När vi i styrelsen […]

Läs mer

Återbruk i den offentliga affären

Upphandlingsdialog Dalarna och Upphandlingscenter Falun/Borlänge-regionen samverkar i projektet. Syftet är att utveckla modeller för upphandling med fokus på återbruk och återvinning. – Nu finns ett nytt inriktningsmål på UhC att återbruk ska vara med i 20% av alla upphandlingar, berättar projektledaren Annika Varghans. Vi vill sprida vår modell och hoppas inspirera andra i Dalarna och […]

Läs mer

Borlänges miljöpris till Lars-Erik Nilsson

Lars-Erik Nilsson fick ta emot Borlänge kommuns miljöpris 2020 för sitt mångåriga arbete med naturvård vid bl a Rudängsmyrans våtmark. Han har i sann folkbildaranda vunnit många människor till ett starkt engagemang för naturen. Lars-Erik har lett flera fågelinventeringar, varit studiecirkelledare och sprider kunskap. Han har också varit en viktig samordnare och inventerare i arbetet […]

Läs mer

Friluftslivets år 2021

Det handlar om att sänka trösklarna för att få fler att komma ut! Det finns månadsteman som äta, sova, lära, må bra och gilla ute, friluftsliv i skyddad natur, låna en inspiratör/friluftskompis, hela Sveriges friluftsdag och den spännande ”jag har aldrig….” – Invigningen i Sverige sker den 23 januari med bland annat en landshövdingestafett, berättar […]

Läs mer

Slutslängt!

Miljövänliga veckans tema var Slutslängt. I Orsa uppmärksammades Bytesbutiken i Skattungbyn. SVT gjorde ett reportage och det kom många besökare. Flera hade med sig kläder, porslin och annat som skänktes till butiken och många fyndade saker. Inga pengar är involverade, butiken är som en garderob öppen för alla. Bytesbutiken är öppen alla lördagar 12.30 -16 […]

Läs mer

Preem Vasaloppet

Naturskyddsföreningen Mora tog tillfället i akt att kritisera en av Vasaloppets huvudsponsorer Preem i samband med Fridays for future i september. – Vi vill Vasaloppet väl, sa Lisen Vogt. Vi vill inte att ni ska stå med Svarte Petter, ett fossilbolag som ironiskt nog försämrar chanserna till snö framöver. Mora Tidning och Radio Dalarna gjorde […]

Läs mer

Efterlysning: områden lämpliga för vitryggig hackspett

Möjligheterna att återskapa våtmarker i skog, vilket gynnar lövträden och därmed vitryggen, är just nu stora då regeringen avsatt extra medel för att återskapa våtmarker i höstens budget. 90 %-ig statlig finansiering genom LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) kan erhållas. Vi undrar om du har tips på lämpliga skogar för att återskapa lövsumpskog? Skogen behöver ligga på […]

Läs mer

Inga naturvårdsorganisationer har fått ge synpunkter på Dalarnas skogsstrategi

I direktiven från Skogsstyrelsen framhålls att dialog och samverkan är nyckelord och att intressenter från skogens hela värdekedja ska beredas möjlighet att delta. Så har ej skett. Varken Naturskyddsföreningen  Dalarna eller andra regionala naturvårdsorganisationer har blivit inbjudna. I syftet med de regionala strategierna anges bl a att de ska bidra till att stärka utvecklingen mot […]

Läs mer