Natur i Dalarna

I Dalarna finns mycket härlig natur! Välkommen att upptäcka den.

Länsstyrelsens sida över alla naturreservat i Dalarna
Skogsstyrelsens sida över skogens pärlor
Smultronställen, skogar i Dalarna inventerade 2009

Vår vision
Bättre förståelse för nyttan vi människor har av naturen som hälsa, välbefinnande och ekosystemtjänster (vattenrening, syreproduktion, pollinering etc). Politiker och allmänheten har förstått naturens betydelse vilket ger fler ambassadörer för naturens skydd. Naturupplevelser kopplas till vad man som individ kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.