Skogsskyddsstrategin: lite skog skyddad i Dalarna

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har helt nyligen presenterat ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. Strategin innehåller väldigt intressanta siffror och statistik, dessutom uppdelade länsvis.   Lokalt och regionalt görs mycket för att hitta och rädda de sista gammelskogarna.   – Naturskyddsföreningen Dalarnas skogsnätverk fokuserar på att få till stånd skydd av värdefulla skogslandskap som Vildmarksriket, […]

Läs mer

Mer folk på ängarna!

Slåtterintresserade i Gävle-Dala träffades i Hofors för att inspireras. Anders Janols inledde med att visa bildspel om Åtgärdsprogram för hotade ängssvampar http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2012/Pages/201210-angssvampar-i-dalarna.aspx Han berättade även om länsstyrelsen Dalarnas slåtter-gäng och visade roliga bilder där det bjöds på enbärsdricka och asylsökande hjälpte till med slåttern t ex. Läget är oroande. En inventering av Dalarnas ängar 1988-90 gav 440 objekt. Vid en […]

Läs mer

Vad gör kansliet egentligen?

Det kan du läsa i Verksamhetsplan reg kansli Gävle-Dala 2017 och bilagan Bra att ha-datum Gävle-Dala 2017. Här är ett utdrag: Verksamhetsutveckling 2017 Ge ut medlemstidningen Gävle/Dala-Natur Sprida e-nyhetsbrevet Gävle/Dala-Natur Uppdatera länsförbundens hemsidor och Facebook, tillsammans med övriga ansvariga Skicka ut välkomstbrev till nya medlemmar för de kretsar som så önskar, inkl. material som kretsarna vill […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Inbjudan till länsstämmorna, ute-fortbildningen Skogen som klassrum och ett maffigt kalendarium. Svara på medlemsenkäten, tipsa om miljöpristagare, styrelsefolk och/eller skriv en motion. Läs om vitryggig hackspett i Färnebofjärden och berguvar i Gävleborg. Hur var det på kretskonferensen om engagemang, miljömålsdagen om cirkulär ekonomi, mediakurs, Miljötinget, tankesmedja om friluftsliv m.m? Och så ett par debattartiklar om […]

Läs mer

Marcus Eldh: Många fler kan jobba med naturbaserad turism!

Den prisbelönte turismentreprenören Marcus Eldh, som bor i Sundborn, föreläste på Naturskyddsföreningens länsträff i Bjursås. Han driver företaget Wild Sweden och har bland annat förärats Stora Turismpriset och fått sin varg- och älgsafari med på Geografic Travelers ”50 tours of a life time”. – Vi lockar turister från 75 länder, berättade Marcus Eldh. Våra vanligaste […]

Läs mer