Ledare: Restaurering – ett litet ljus i mörkret

När jag skriver detta har det precis skett ett terrordåd i Bryssel med dödade svenska medborgare. Nyss började ett krig i Israel/Palestina. Kriget i Europa och Ukraina fortsätter. Var och varannan dag är det olika skjutningar, sprängningar och annat våld här i Sverige. Vad är det för värld vi lever i? Det pågår också, om […]

Läs mer

Inventera och skydda skogen Härkämäck i Mora

Till Länsstyrelsen Dalarna Begäran om inventering och skydd av skogen på Härkämäck i Mora  Billerud-Korsnäs tänker dra in en skogsbilväg vid Härkämäck och avverka ett mer än 50 hektar stort gammalt intakt naturskogslandskap med olikåldrig kontinuitetsskog där tall dominerar. Den planerade avverkningen berör i öster sluttningen ner mot Andjusbäcken. Denna del består av tallskog, blandskog […]

Läs mer