Remissvar begäran om förlängning av miljötillstånd för Sälens flygplats

Naturskyddsföreningen Dalarnas inställning är: ▪ i första hand att ansökan inte bör beviljas eftersom projektet har förändrats alltför mycket sedan den ursprungliga ansökan lämnades in; ▪ i andra hand att, eftersom sökanden själv hävdar att flygplatsen ska vara färdigställd före utgången av 2019, saknas anledning att medge längre tid än till dess + ett halvårs marginal, d […]

Läs mer

Boktips hyggesfritt

I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd. Boken ger en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen samt  handfasta tips hur du som skogsägare […]

Läs mer