Biologiska mångfaldens vecka 16-22 maj – händer i Dalarna

Den 22 maj är det den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag och sedan 2017 firas dagen (och veckan) stort i Sverige. I år är inget undantag. Det sker hundratals aktiviteter runt om i landet för att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald och varför den måste bevaras. I Dalarna ordnas bland annat långlöpning, paddling, picknick, studiebesök […]

Läs mer

Spring till Faluns naturreservat med Mattias!

Uppdatering: Mattias tvingades avbryta av hälsoskäl ungefär halvvägs. Men det blir firande av den Biologiska Mångfaldens dag i Bjursås Prästskog 22 maj kl 17.30. Välkomna! Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen i Dalarna, kommer springa ca 31 mil till alla 36 naturreservat i Falu kommun! – Syftet med denna fysiska bragd är att uppmärksamma betydelsen av den […]

Läs mer

Energifylld skogsjuridik-kurs på Lindsberg

30 skogsmänniskor, från i stort sett hela landet, samlades i helgen för att lära sig mer om skogsjuridik. De allra flesta tillhör olika skogsgrupper och/eller Naturskyddsföreningen. Trots att dagarna var mycket intensiva, fanns intresset och ivrigheten där hos allihop hela tiden! Det var fantastiskt för mig som föreläsare att under denna tid få deras uppmärksamhet […]

Läs mer

Dom: fel av länsstyrelsen att bevilja dispens för avverkning i knärotslokaler

Stjärnsunds skogsgrupp och Naturskyddsföreningen Dalarna har fått rätt i sina överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det var fel av länsstyrelsen Dalarna att bevilja dispens till avverkning i skogar med förekomst av den fridlysta orkidén knärot. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt anser bland annat att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som […]

Läs mer

Boktips: En skog av kunskap

Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok ”En skog av kunskap” (årgång 93) har getts ut i samarbete med Dalarnas museum. Det är en vacker och påkostad bok om 232 sidor som beskriver Dalaskogen ur många olika perspektiv. Ett drygt 20-tal författare medverkar bl a några medlemmar i föreningen samt forskare eller f d forskare, med naturvårdsfrågor […]

Läs mer

Boktips: Svampar i Dalarna

Praktverket ”Hotade och sällsynta svampar i Dalarna” ges ut av Dalarnas Botaniska Sällskap (DABS). Mer info finns i pressmeddelandet nedan och på www.dalafloran.se Ann-Britt visar upp den fina svampboken. Vilka är Dalarnas mest skyddsvärda svampar, var finns de, hur mår de och hur kan vi bäst värna om dem? Och varför? Svaren står att finna […]

Läs mer

Skogsnätverksträff med alerta diskussioner

Philipp Weiss, Stjärnsunds skogsgrupp, berättade senaste nytt vad gäller överklaganden/domar och Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna, om det regionala skogsprogrammet. Dalarnas Botaniska Sällskap har släppt ett riktigt praktverk om svampar i Dalarna på 1100 sidor som fanns till försäljning på träffen. Deltagarna fick komma med idéer till verksamhet på post it-lappar som sammanställdes. Lindsbergs Kursgård […]

Läs mer

Debattartikel inför EU-valet: viktigt att rösta!

Anders Gottberg har skrivit en bra debattartikel: 2024-01-19 DD Debatt Viktigt att använda sin röst för att bromsa klimatkrisen Naturskyddsföreningen Falun arrangerar en EU-föreläsning 7 februari kl 17 på Stadsbiblioteket. Fler chanser att förkovra sig digitalt om EU:s inflytande på natur, miljö och klimat hittar du här: https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/sa-kan-du-engagera-dig-infor-eu-valet-2024/

Läs mer

Dokumentation från fjällkonferensen

Fjällvärlden har en unik natur och lockar många besökare. Men ett högt besökstryck gör att slitaget på naturen och trycket på miljön där ökar. Nya områden planeras för exploatering av stugor/skidbackar och hotar värdefull natur. Mindre pengar till underhåll av spänger m.m. kan leda till ökat slitage med erosion och stora sår. Avverkning av skog […]

Läs mer