Akut begäran om reservatsbildning Grosjön, Mora

StoraEnso har snitslat för avverkning vid Grosjön, en del av Vildmarksriket.  Området ligger intill fyra urskogsobjekt som är/ska bli naturreservat och här finns både raggbock och ringlav. Vid en snabb stickprovsinventering av området 26 oktober 2014 hittades 22 arter som indikerar höga biologiska värden. Av dessa är 16 rödlistade varav 13 som NT och 3 som VU. Totalt hittades arter på […]

Läs mer

Ny skogspolitik!

Knappt 40 engagerade medlemmar samlades i Borlänge för att höra om Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik. Riksordföranden Johanna Sandahl berättade bland annat om hur riksstyrelse och kansli jobbar gentemot politikerna. – Syftet med förslaget är att få till stånd en ny skogspolitik som tar hänsyn till alla skogens alla ekosystemtjänster, där virkesråvara bara utgör en, […]

Läs mer

Gott eko på Miljötinget

På Miljötinget för ungdomar åk 8 – gymnasiet från Dalarna och Gävleborg hade Naturskyddsföreningen utställning och workshop om kampanjen Byt till eko. Eleverna fick se på filmer och höra en föreläsning om ekologisk och o-ekologisk mat, prova frågekort från fika-kit, göra eko-quiz och fixa ekologisk fruktsallad m.m. Det var positivt att vara med och vi fick 3 nya […]

Läs mer

Vargjakten kan drabba stammen hårt

Naturskyddsföreningen och många med oss bävar inför det kommande beslutet om licensjakt efter varg, den första jakten på nästan fyra år. En jakt som till varje pris ska genomföras trots att vargstammen är känslig och jakten kan drabba stammen illa. Det är sällan vargens positiva verkan för ekosystemen tas upp och bilden av vargens skadeverkningar saknar […]

Läs mer

Remissvar förvaltningsnivåer björn & varg

Naturskyddsföreningen Dalarna anser det helt orimligt att ha en undre gräns på förvaltningsnivån satt till artens miniminivå. En miniminivå för bevarandestatus skall aldrig underskridas! Underskrids denna har vi definitivt inte ”gynnsam bevarandestatus” vilket redan är diskutabelt med dagens lågt satta miniminivåer.  Förvaltningsnivån bör ha en säkerhetsmarginal till miniminivån. Med den utgångspunkt vi har i den beslutade […]

Läs mer

Jobba som värvare!

Naturskyddsföreningen söker medlemsvärvare till Orsa, Mora och Rättvik. Har du ett genuint natur- och miljöintresse, brinner för att engagera andra och söker ett deltidsjobb? Kontakta: erica.lintrup@naturskyddsforeningen.se, 0709-16 43 09  

Läs mer

Vi vill ha livskraftiga rovdjursstammar

Rovdjuren har en viktig plats i naturen – och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen värden som är väldigt speciella, även om de flesta av oss aldrig kommer att möta ett rovdjur i det fria. Vi arbetar för att […]

Läs mer