Boksläpp Ägodela

Varmt välkommen till Återbruksfesten på Magasinet i Falun lördagen den 28 nov där Naturskyddsföreningens bok ”Ägodela” presenteras från scenen kl 12.45. Just nu pågår en konsumtionsrevolution. Att äga mängder av saker som inte används uppfattas i allt mindre utsträckning som status. Det ses istället som onödigt slöseri med jordens resurser. – Allt fler väljer bort […]

Läs mer

Vi förstår allvaret med klimatförändringarna!

Den 30 november till 11 december möts världens FN-länder i Paris. Målet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. Redan nu vet vi att de löften om utsläppsminskningar som olika länder lämnat in till FN inte räcker för att klara målet på max två graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid. Löftena pekar istället mot […]

Läs mer

Manifestera för klimatet och freden!

Den 29 november, dagen innan klimatförhandlingarna börjar i Paris, kommer miljontals människor världen över att samlas för att visa sin oro och trycka på världens beslutsfattare för klimaträttvisa och omställning till en hållbar värld. Tyvärr blir manifestationen i Paris inställd p g a säkerhetsskäl. Desto viktigare att det blir av på andra ställen i världen! 2000 klimatmanifestationer […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Natur

Här kan du läsa om Avfallsveckan v. 48, gruvplaner i Gävle, enkät om snöskoteråkning, miljövänliga jultips, Natursnokarna, skrivelser om bränsleskatter, jakt och vindkraft m.m. Aktiviteter som ”Möt Sveriges enda rangers” 28 nov Falun, globala klimatmanifestationer i bl a Gävle och Falun 29 nov, länskonferens tema skog 29 nov Söderhamn, Påverka verkligheten träff Gävle-Dala 5 dec, klimatträff 18 […]

Läs mer

Borlängekretsen sponsrar Fältbiologers resa till Paris

Borlängekretsen är en av fyra kretsar som nappat på Fältbiologernas erbjudande – sponsra en fältbiologs resa till klimattoppmötet COP21. Här berättar Pelle Homman, kassör i kretsen, om hur de tänkte när de tog beslutet kring sponsringen och varför det är viktigt. Ett 50-tal fältbiologer är på väg till COP21 om några veckor. För att ungdomarna ska kunna […]

Läs mer

Åtta vargar får skjutas i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har tagit beslut om licensjakt på varg. Högst 8 vargar får skjutas och endast i Lövsjöreviret, norr om Fredriksberg. Läs mer på http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/licensjakt2/Pages/licensjakt-pa-varg-2016.aspx – För mig är det närmast obegripligt att man återigen sätter igång en rekordstor jakt på varg. Det är nu ännu fler som ska fällas än under fjolårets jakt. Det […]

Läs mer

Enkät om snöskoteråkning

Under hösten 2015 genomför Snöskoterrådet, en studie riktad mot snöskoterförare och markägare. Syftet med enkäten är att fånga upp skoteråkares attityder och erfarenheter för att på så sätt utveckla Snöskoterrådets kunskaper på flera viktiga områden. Genomförandet av studien är ett samarbete mellan Snöskoterrådet, som består av Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sametinget, LRF och skoterorganisationer. – […]

Läs mer