Handlingar länsstämman 2018

Inbj/program länsstämma 22 april Älvdalen: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/lansstamma-dalarna-med-naturutflykt Dagordning Verksamhetsberättelse 2017 Bokslut årsredovisning-2017 med underskrifter Revisionsberättelse 2017 Verksamhetsplan 2018 Valberedningens förslag Stadgar Protokoll länsstamma Dalarna 2017 justerat (förra årets protokoll) Uppdaterat 2018-04-19

Läs mer

Fem tips för att sporta giftfritt

I dina vinterkläder, skor och skidvalla kan det finnas miljögifter. Högfluorerade ämnen, PFAS, används ofta för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper. PFAS kan vara cancerframkallande och reproduktionsstörande. Och när ämnena hamnar i naturen bryts de ner extremt långsamt, eller inte alls. De goda nyheterna är att det finns bra alternativ. Så här undviker du miljögifter […]

Läs mer