Stoppa genast avverkningar p g a granbarkborrar i skyddade områden

Öppet brev till politiker, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket m fl. Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar. I exempelvis reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och […]

Läs mer

Klimatmanifestationer i hela Sverige och Dalarna!

Fridays for future, klimatrörelsen som inspirerats av Greta Thunberg lever. På fredag 25 september sker aktioner världen runt, och även i Dalarna. Det blir Corona-anpassade manifestationer runtom i länets kommuner. – Miljontals människor har redan förlorat sina hem och liv på grund av klimatkrisen, och coronapandemin har inte gjort situationen lättare för de på flykt. […]

Läs mer