Upptäck Gammelskogen i Norrbotten!

Är du intresserad av skog? Vill du upptäcka vår vackra natur i Norrbotten? Lära dig mer om vad som kännetecknar en nyckelbiotop? Eller bara hitta ett nytt svampställe? Då ska du följa med till Norrbotten i sommar! Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder tillsammans med Studiefrämjandet och Fältbiologerna in till skogskurser i åtta olika kommuner i Norrbotten. […]

Läs mer

Lär dig lägga in arter i Artportalen – Ta del av Erland Lindblads pedagogiska instruktioner

Erland Lindblad lärde under kvällen den tredje mars mycket pedagogiskt ut hur fynd av arter registreras i Artportalen, främst i fält med mobilen via https://rapportera.artfakta.se men även via datorn. Han visade också hur avverkningsanmälningar och nyckelbiotoper kan hittas via Skogsstyrelsens kartverktyg och inte minst delade han även med sig av en värdefull strategi för att skydda […]

Läs mer

Omprövning av vattenkraften i Sverige

Torsdagen den 24 februari anordnades ett webbinarium för att sprida kunskap och uppmärksamma de omprövningar som nu sker av svenska vattenkraftverk. Det är inte alldeles enkelt att närma sig detta ämne, men frågorna är desto viktigare. Till vår hjälp hade vi tre mycket kunniga föredragshållare; Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen Rikskansli, Christer Borg, Älvräddarnas generalsekreterare och […]

Läs mer

Kampen för framtida generationer fortsätter! – Ingen utvinning av metangas i Siljansringen

Ärendet med Igrenes ansökan om att utvinna metangas från Siljansringen har varit långdraget. Den första ansökan om tillstånd för utvinning inkom för snart ett år sedan. Dalarnas länsförbund och Falunkretsen var kritiska redan från början. ”Att idag utvinna klimatdrivande metangas är en i ordets rätta bemärkelse katastrofal idé. Om vi ska ha minsta chans att […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur ute nu!

Läs boktipset, Kerstin Ekmans nya bok Löpa varg och Henrik Ekmans Naturen vi ärvde – Från tyst vår till het sommar, ta del av senaste föreningsnytt, vad har hänt sedan senast och vad är på gång. Som ett smakprov kan nämnas föredrag om serien ”Fiskarnas rike” digital Workshop om omprövning av vattenkraftverk, skogsträff och digital […]

Läs mer

Remissvar Dalarnas länstransportplan

Utifrån Regionens förslag till länstransportplan 2022-2033 vill Naturskyddsföreningen i Dalarna trycka på följande åtgärder för att främja ett hållbart och jämlikt transportsystem i länet. Slopa driftsbidraget till de regionala flygplatserna. Detta är en subvention av klimatskadlig verksamhet som rimmar illa med klimatkrisens allvar. Bidraget motverkar även målområdet Ett klimatsmart Dalarna i Dalastrategin 2030. Satsa mer […]

Läs mer

Debattsvar: Ekologisk mat/odling är bättre för miljön

Vi kan inte dra slutsatser om lantbrukets miljöpåverkan utan att samtidigt titta på vad vi äter. Vi vet idag att hållbarhetsomställningar kräver rejäla förändringar av både produktion och konsumtion. Utifrån det perspektivet blir miljöpåverkan per kilo gröda ett dåligt mått på matproduktionens miljöpåverkan. En mycket viktigare fråga är vad vi gör med grödan. Äter vi […]

Läs mer