Polisanmälan: avverkning av boträd för hackspett

Mellanskog har under våren 2021, mitt under fåglarnas häckningstid, avverkat fridlysta hackspettars boträd. De har i strid med 4§ första stycket 4 artskyddsförordningen tagit bort djurs fortplantningsområde och viloplats genom att avverka träd där det fanns ett bo av spillkråka/gråspett/gröngöling. Flera mycket grova aspstockar hittades i en trave vid Bergsveden, strax bortom Sahlins Struts i […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur 10 sept

Välkommen till föreläsningar om äganderätt och klimatflyktingar, konferens om vindkraft, skogsnätverksträff, Miljötinget, Klädbytardagen, Natursnokskurser och globala klimatmanifestationer. Läs Jennys ledare om bär och strandskydd. Få tips om böcker av mästerkockar och Bill Gates. Ta reda på om du kan byta bränsle till din bil. Se bilder på hyllade miljöpristagare. Läs om hur aktiva vi varit […]

Läs mer

Nytt späckat nyhetsbrev

Hösten rivstartar! Läs om slåtter, bioblitz i Säterdalen, skogskurser i Ljusdal och Falun, guidekurser, trädgårdsmässa, föreläsning om ägande, FFF klimatmanifestationer. Riks Natursnokskurser, övriga aktiviteter och kampanjer. Massor av artiklar om jakt/viltvård, bottentrålning, skogsskövling, strandskydd, vindkraftsplaner m.m. och rapporter från aktiviteter som riksstämman och vårens webbinarier. Och inte minst alla kretsaktiviteter som är på gång. Trevlig […]

Läs mer

Boktips: Vandra kring Falun och Borlänge

Naturen kring Falun och Borlänge är fylld av spår. Följ stigar som trampades upp när människorna förde sina djur till fäboden eller gick till Stockholm för att söka arbete. Världsarvet Faluns flera hundra års gruvdrift har lämnat spår efter sig som ger en extra dimension till bokens vandringar. Längderna varierar mellan en och 34 kilometer […]

Läs mer

Var med på slåtter i Dalarna

Lär dig slå med lie! Det är viktigt att bevara våra gamla slåtterängar för mångfalden av rara örter. Gå en kurs och var med i slåttergemenskapen. Vi slår, räfsar och hässjar! * 27 juni Slåtterkurs på Knutar Einars äng i Orsa. Samling vid Lisselhedsvägen (väster om väg 45) nedanför Knutar-Einars äng i Lindänget. Redskap, slipning […]

Läs mer

De Vilda blommornas dag 20 juni

20/6 RÄTTVIK Vi gör en rundvandring och tittar på ängsmark, rikkärr och en å i östra delen av Övre Gärdsjö. Guide är Gunnar Hagelin. Samling kl 10.30 på parkeringen vid Levins Handelsträdgård. Efter vandringen kan vi ev. fika vid Trädgårdsmästeriet. Anmäl deltagande till Katrin Lohed Söderman, 070-514 74 80. 20/6 ORSA Naturandakt med Orsa Församling […]

Läs mer

Rapport från riksstämman

Silverfalken till Risbergs Stort och innerligt grattis till Barbro och Lennart Risberg i Hofors-Torsåker som fick Naturskyddsföreningens pris Silverfalken! Läs motiveringen här: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/fem-tog-emot-silverfalken-pa-arets-riksstamma Skogspriset till Östers Naturskyddsföreningens skogspris gick till Leif och Cecilia Öster på Dalagård utanför Avesta för sin satsning på hyggesfritt skogsbruk och turism. Stort grattis! https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/skogspris-delades-ut-hyggesfritt-skogsbruk-och-samisk-kamp Riksstämman tog beslut om att höja medlemsavgifterna fr […]

Läs mer

Äggfloten i Orsa – värt skogsskydd

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa besökte 1 juni myrområdet Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat, med dess talrika skogsholmar.  Totalt är nu cirka 20 rödlistade arter och några signalarter påträffade och flera av dem har rikliga förekomster. Skogsgruppen vidhåller att hela myrområdet (cirka 400 hektar) från Bultbodfloten till Äggfloten i öster ska skyddas i sin helhet och […]

Läs mer

Remissvar vindkraftsplaner Koppången

Sammanfattning: Naturskyddsföreningen i Orsa säger nej till den storskaliga vindkraftsutbyggnad som Dalavind och dess delägare samt Orsa besparingsskog vill genomföra. Orsa är en liten kommun där turism och natur- och friluftsliv av olika slag är hörnpelare i landsbygdsekonomin. Många har bosatt sig i Orsa eftersom de älskar naturen. Att ställa upp cirka 100 vindkraftverk inom […]

Läs mer

Utflykt till naturreservatet Tomossen, Ludvika

Naturskyddsföreningen Västerbergslagen hade en fin naturupplevelse i kommunens senaste naturreservat Tomossen, beläget mellan Norhyttan och Gensen. Kunnig guide var Janolof Hermansson, som vant lotsade runt bland idel ovanliga lavar och andra växter. Arter som beskådades var bl.a. praktkärrmossa, som är typisk för rikkärr och ovanlig på våra vanliga mossar. Ett rikkärr är fuktigt och får sitt […]

Läs mer