Rapport Gyllbergens skogsrike – efter 1000 timmars inventering

Rapport om kontinuitetsskogar och grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike i Dalarna Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut. Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar: Dalarnas ornitologiska förening Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland Mykologiska föreningen Skogsriskan Naturskyddsföreningen Borlänge Naturskyddsföreningen Gagnef Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen Arbetet har […]

Läs mer

Stoppa Igrenes planer på att utvinna gas i Siljansringen

Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål av fossila växthusgaser till 2045. Nu har prospekteringsbolaget AB Igrene ansökt om att få utvinna fossilgas i Siljansringen i Dalarna. Enligt januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och detta väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning […]

Läs mer

Synpunkter på Naturvårdsverkets nya jakttider

Yttrande ang att Naturvårdsverket föreslår jakt på ekorre och hermelin, älgjakt i februari m.m. Läs hela skrivelsen från Bertil Helmersson, ordförande Naturskyddsföreningen Malung-Sälen: natuvårdsverket nya jakttider Synpunkter på nya jakttiderna från naturvårdsverket  skall vara inne senast på måndag kväll

Läs mer

Riksföreningens råd och instruktioner till kretsar och länsförbund med anledning av Coronapandemin.

publicerat på Naturkontakt https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/rad-om-moten-och-andra-arrangemang-under-den-pagaende-coronapandemin/ Folkhälsomyndigheten har sammanställt en checklista över vad man som arrangör bör ha med i riskbedömningen av ett arrangemang och därmed beslutsunderlaget för om man ska genomföra det samt vilka åtgärder man kan vidta för att i så fall minska riskerna. Se information hos Folkhälsomyndigheten. Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur april-juni

Med aktiviteter som global klimatmanifestation 24 april, länsstämmor 19 resp 26 april, skogsdagar 4 april och 9 maj i Gävleborg resp. 16 maj i Dalarna, flera trädgårdsaktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet, riksstämman i Mora 12-14 juni m.m. Om Hela Sverige ska leva, miljögiftet PFAS, boktips Fartrusiga, referat från skogskonferensen och inte minst ett riktigt maffigt kretskalendarium med vårens alla […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman

Här läggs handlingarna ut efterhand: Inbjudan till stämman/program: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/2020-ars-lansstamma-dalarna-med-foredrag-om-kungsorn Dagordning Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan 2020 Motioner Propositioner Nuvarande stadgar Förslag nya stadgar 2020 Valberedningens förslag Bokslut Årsredovisning Revisionsberättelse

Läs mer

Vägkantskonferensen: referat, presentationer och medialänkar

Referat Vägkanter och biologisk mångfald Presentationer: Invasiva arter 20190603 Fler kommer Mediainslag: Radio Dalarna: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7235129&fbclid=IwAR363sRsk9H3kdmMJ-C-jsNaymHSeRkUSbut4rhb1jHjogvQKuqsVr30ijo SVT Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/experten-om-vad-man-vill-se-i-en-vagkant SVT Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/kommunekologen-i-leksand-forfasas-over-lupinens-framfart-lupinerna-har-en-mork-baksida   Några bilder finns på http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna      

Läs mer

Nytt nummer Gävle-Dala Natur 23 nov

Med bl a inbjudningar till vattenkonferens och vattengrupp i Gävleborg, kurs i hyggesfritt skogsbruk och klimatkonferens i Dalarna. Debattartiklar om Ore Skogsrike och strandskydd. Rapporter från Miljövänliga Veckan, reg. tankesmedja om friluftsliv, inspirationshelg på Tollare, länsordförandekonferens. Bok om tjäder och rapport om svämskoga, kretsaktiviteter m.m. 

Läs mer