Fartrusiga – tidernas fartfest och vår fossilfria framtid

Länk till filmad föreläsning: https://youtu.be/EDyc33laP7M

Referat från föreläsning av Björn Forsberg, forskare och författare

Vi har byggt in oss i en ofantlig transportapparat som till 96% driva av fossil energi. År 2030, om 8 år, ska den vara i princip fossilfri. Efter 200 år av fossildopad fartfest ska vi skyndsamt återgå till en fossilfri lunk. Det finns en idé om att vi ska kunna gå från svart till grönt utan att det påverkar oss så mycket. Det köper jag inte!

I begynnelsen tog vi oss fram med hjälp av muskelkraft. Kolet och oljan förändrade allt. Ångbåtarna revolutionerade transporterna och gjorde de 4-5 gånger snabbare. Järnvägen och oceangående båtar krympte världen samman. Personbilarna medförde en mobilitetsrevolution. Flyget var länge för de få, men blev så småningom mer folkligt. Med jet- och rymdåldern ökade accelerationen.

Nu ska vändpunkten komma – återgången till en fossilfri värld. Det finns en häpnadsväckande naivitet att omställningen ska kunna ske utan att göra avkall på mobiliteten. Politikerna har en enorm teknikoptimism, faktaresistent ekomodernism. Trafikverket spår en kraftig trafikökning. Det går inte ihop!

Offra inte ekosystemen för klimatet. Nu ses ett större tryck på avverkning av skogarna, nya gruvor m.m. Vi kan inte klara klimatomställningen om vi inte är rädda om naturen.

1 liter olja motsvarar 24 ton organiskt material! Det krävs mycket muskelkraft för att göra motsvarande jobb. Det märkte inte minst eleverna som fick prova att dra lärarens bil på skolgården.

Vi har gått från en makalös energibehållning för oljan till en radikalt lägre, t ex tjärsand, som är mycket dyrare att utvinna. Höga priser på olja, bensin, el, konstgödsel kan prisa ut branscher som bönder och åkerier.

Förnybar energi utgör bara en marginell del globalt sett. De räcker endast till att driva en mycket mindre ekonomi än i dagsläget. Våga prata om att vi måste minska transporterna och att den ekonomiska tillväxtens inte är möjlig.

 1. Fossilfri mobilitet kräver fossil energi. Det är en ”grön kuliss”. Elbilar kräver t ex vägar, underhållningsfordon och tillverkning, metaller från gruvor. Vindkraftverk kräver anläggning, transport, betong till fundament.
 2. Brist- och uppskalningsproblem. Redan nu brist på litium, grafit, koppa, nickel vilket bromsar omställningen. Även om all skogs- och jordbruksmark skulle användas för att producera drivmedel skulle det inte räcka till dagens konsumtion. Fossilfritt stål kommer kräva ca 50% av Sveriges elenergi.
 3. Trafikflyget kan INTE göras fossilfritt. 1 liter flygfotogen motsvarar 30 kg batterier. Elflyget kommer bara att lägga sig ovanpå de befintliga flygresorna.
 4. Inte heller dagens sjöfart kan göras fossilfritt.

Det finns en övertro på vätgas, liksom i princip alla tekniska lösningar. Tekno-utopier ger en förblindad framtidstro. Förhoppningar om att flyga till Mars, ha flygande eller självkörande bilar fanns redan på 50-talet. Vi är fast i framstegsmyten!

Möjligheterna:

 • Minska onödiga transporter
  • Avveckla externa köpcenter. Det mesta av service borde finnas inom 5 km.
  • Korta transporter för livsmedel och annat. I glesbygd kan de gamla varubussarna komma till heders. Det kan spara 100-200 bilresor. Samhällsansvar för kollektivtrafik och samordning.
  • Kortare arbetspendling (minska regionstorleken). I Portland har man gjort en 6-filig motorväg till ett gång- och cykelstråk. Där det tidigare fanns ett parkeringshus har man anlagt ett torg och nya spårvägslinjer utgår därifrån.
 • Spårbyte
  • Styr över till de mest energieffektiva transporterna
  • Järnväg är 10 ggr mer resurseffektivt än väg och koldioxidutsläppen är försumbara
  • Höghastighetståg kostar 700 miljoner kr/km. Att rusta 100 mil av Inlandsbanan skulle kosta 8,4 miljarder kr, d v s som endast 12 km höghastighetsbana.
 • Hitta andra sätt att resa.
  • Hur kul är det att sitta i pendlingskö? Omställning är verkligen inte bara försakelse.
  • Visa på fördelarna med regionförminskning.
  • Hitta andra sätt att resa. Hemester, tåg, återupptäck Europa m.m.

Pedalrevolution, t ex velomobiler
Luftskeppens återkomst?

Hoppfullt, men politisk vilja krävs!

Tips:
Böcker: Gratislunchen av Terese Uddenfeldt, Klimatpsykologi, Aktivt hopp
Bortom BNP-tillväxt, 4 scenarier från KTH
JAK:s tidning Grus & Guld
Stockholmskonferensen +50 år i början av juni
FFF global klimatmanifestation 25 mars

PPT Fartrusiga Björn Forsberg

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.