Köp färre och bättre kläder

Svenskarnas klädinköp står för det fjärde största bidraget till våra koldioxidutsläpp – efter ”bilen, biffen och bostaden”, alltså våra transporter, vår mat och vårt boende. Naturskyddsföreningen arbetar därför för att ge kläderna ett längre liv bl a genom att anordna klädbytardagar. Kläders klimatpåverkan är bara ett av flera motiv. När kläder tillverkas och bomull odlas […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman

Protokoll länsstamma Dalarna 2017 justerat Inbj/program länsstamma Dalarna Rättvik 9 april 2017 Dagordning Årsredovisning 2016 Verksamhetsberättelse 2016  (bilaga till årsredovisningen) Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2017 Budget Dalarna inkl kansli Gävle-Dala 2017 Motion skogsinventering: Motionssvar från styrelsen skogsinv.pdf Stadgar Valberedningens förslag.pdf Protokoll-länsstamma-Dalarna-2016-justerat.pdf (förra årets protokoll)Uppdaterad 2017-04-06

Läs mer

Nytt nyhetsbrev

Nyhets-brev Gavle-Dala mars-maj 2017 Släck på Earth Hour på lördag, köp skogsboken Skogslandskap farväl, Skogen som klassrum, Klädbytardagen, länsstämmor 9/4 Rättvik och Gysinge 29/4, skogsträff Dalarna, natursnoksledarkurser, guidekurs, rikskonferensen, ängsföreläsningar, värvarteam i Gävle. Delta i kampanjerna Antiscampidagen, Giftfri båtbotten, Bilevolution samt filmtips om palmoljeodling på Borneo. Med mera!

Läs mer

Välkommen till länsstämman i Rättvik 9 april

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2016 utvärderas och inriktningen för 2017 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och tar en promenad längs Siljans strand till Naturmuseét på Rättviks Kulturhus. Guidning med vårfågelspaning m.m. på dit- och tillbakavägen. Årsmöteshandlingar läggs ut här på hemsidan och visas på duk under mötet. Anmälan […]

Läs mer

De vill rädda ängarnas unika och omistliga skönhetsvärden

– Fäbodarnas slåtterängar är för många arter de sista växtplatserna av någorlunda storlek. Slå vakt om dem! Den uppmaningen riktar Anders Janols till alla ägare och brukare av fäbodar. – Det handlar om unika och omistliga värden och skönhetsupplevelser, anser han. Naturskyddsföreningen i Gagnef har hållit årsmöte och bland deltagarna märktes ängsbrukarna Anders Janols och […]

Läs mer