Rapport Gyllbergens skogsrike – efter 1000 timmars inventering

Rapport om kontinuitetsskogar och grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike i Dalarna Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut. Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar: Dalarnas ornitologiska förening Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland Mykologiska föreningen Skogsriskan Naturskyddsföreningen Borlänge Naturskyddsföreningen Gagnef Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen Arbetet har […]

Läs mer

Stoppa Igrenes planer på att utvinna gas i Siljansringen

Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål av fossila växthusgaser till 2045. Nu har prospekteringsbolaget AB Igrene ansökt om att få utvinna fossilgas i Siljansringen i Dalarna. Enligt januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och detta väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning […]

Läs mer

Synpunkter på Naturvårdsverkets nya jakttider

Yttrande ang att Naturvårdsverket föreslår jakt på ekorre och hermelin, älgjakt i februari m.m. Läs hela skrivelsen från Bertil Helmersson, ordförande Naturskyddsföreningen Malung-Sälen: natuvårdsverket nya jakttider Synpunkter på nya jakttiderna från naturvårdsverket  skall vara inne senast på måndag kväll

Läs mer

Riksföreningens råd och instruktioner till kretsar och länsförbund med anledning av Coronapandemin.

publicerat på Naturkontakt https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/rad-om-moten-och-andra-arrangemang-under-den-pagaende-coronapandemin/ Folkhälsomyndigheten har sammanställt en checklista över vad man som arrangör bör ha med i riskbedömningen av ett arrangemang och därmed beslutsunderlaget för om man ska genomföra det samt vilka åtgärder man kan vidta för att i så fall minska riskerna. Se information hos Folkhälsomyndigheten. Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur april-juni

Med aktiviteter som global klimatmanifestation 24 april, länsstämmor 19 resp 26 april, skogsdagar 4 april och 9 maj i Gävleborg resp. 16 maj i Dalarna, flera trädgårdsaktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet, riksstämman i Mora 12-14 juni m.m. Om Hela Sverige ska leva, miljögiftet PFAS, boktips Fartrusiga, referat från skogskonferensen och inte minst ett riktigt maffigt kretskalendarium med vårens alla […]

Läs mer

Oavsett vad Skogsstyrelsen hävdar är situationen akut

Skogsstyrelsen bör tillsammans med länsstyrelserna och Naturvårdsverket bilda en krisgrupp som ser till att befintlig lagstiftning tillämpas. Vi måste förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket. Det skriver 20 miljöorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen Dalarna, i en slutreplik: https://www.altinget.se/miljo/artikel/oavsett-vad-skogsstyrelsen-och-sundqvist-havdar-ar-situationen-akut?fbclid=IwAR1GC9FwyaMhH5mhmmmaEZwWpLRTs1V-87OTuFuqPe1vyhpqSM016zmDWPU  

Läs mer