Polisanmälan: avverkning av boträd för hackspett

Mellanskog har under våren 2021, mitt under fåglarnas häckningstid, avverkat fridlysta hackspettars boträd. De har i strid med 4§ första stycket 4 artskyddsförordningen tagit bort djurs fortplantningsområde och viloplats genom att avverka träd där det fanns ett bo av spillkråka/gråspett/gröngöling. Flera mycket grova aspstockar hittades i en trave vid Bergsveden, strax bortom Sahlins Struts i […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur 10 sept

Välkommen till föreläsningar om äganderätt och klimatflyktingar, konferens om vindkraft, skogsnätverksträff, Miljötinget, Klädbytardagen, Natursnokskurser och globala klimatmanifestationer. Läs Jennys ledare om bär och strandskydd. Få tips om böcker av mästerkockar och Bill Gates. Ta reda på om du kan byta bränsle till din bil. Se bilder på hyllade miljöpristagare. Läs om hur aktiva vi varit […]

Läs mer

Nytt späckat nyhetsbrev

Hösten rivstartar! Läs om slåtter, bioblitz i Säterdalen, skogskurser i Ljusdal och Falun, guidekurser, trädgårdsmässa, föreläsning om ägande, FFF klimatmanifestationer. Riks Natursnokskurser, övriga aktiviteter och kampanjer. Massor av artiklar om jakt/viltvård, bottentrålning, skogsskövling, strandskydd, vindkraftsplaner m.m. och rapporter från aktiviteter som riksstämman och vårens webbinarier. Och inte minst alla kretsaktiviteter som är på gång. Trevlig […]

Läs mer