Naturvården tar avstånd från lodjursjakten

Naturvårdsintressets representanter i Viltförvaltningsdelegationen Dalarna tar avstånd från länsstyrelsens beslut om licensjakt på 17 lodjur. – Det är mycket olyckligt att licensjakt tillåts på ett rödlistat och enligt internationell lagstiftning fredat djur, anser Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna och representant i viltförvaltningsdelegationen. Lodjuret är rödlistat i Sverige och klassas som sårbart (VU). Skälen till […]

Läs mer

Positivt att staten vill gå före med hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket föreslår att de statliga skogsägarna Sveaskog och Statens Fastighetsverk ska bli föregångare genom att tillämpa hyggesfria metoder. – Det är bra eftersom just kalhyggesbruket är den enskilt största anledningen till att så många arter är rödlistade, säger Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna. Det finns andra fördelar med hyggesfritt skogsbruk också t ex […]

Läs mer

Härligt med kraften i lokala skogsgrupper på skogsträff

Ett 30-tal mycket aktiva medlemmar träffades på Studiefrämjandet. Ida Svartholm, Naturskyddsföreningens rikskansli, föreläste under rubriken Vad händer på skogsfronten i Sverige och EU? Ida började med att visa vilka som jobbar med skog på rikskansliet, lite vad de gör och föreningens mål. Sedan berättade hon om situationen för skogarna i Sverige (ev. ny skogsprop, borttagna […]

Läs mer

Länsstyrelsen föregriper beslut om miniminivåer för varg?

​​​​​​​​Naturskyddsföreningen Dalarna ser med förvåning att Länsstyrelsen Dalarna går ut till media om förändringar av miniminivåer på varg i Dalarnas län. Detta trots att beslutet ska fattas först 1 mars 2024. Ja, detta innan frågan ens har hunnit börja diskuteras i Dalarnas Viltförvaltningsdelegation (VFD). Det är den instans i Dalarna som ska besluta om miniminivåer […]

Läs mer