Naturnatten 5 juni

Hör inslaget i Radio Dalarna! 5/6 MORA Naturnatten Hykjeberg. Vi vandrar upp på Hykjeberg som ligger på gränsen mellan Mora och Älvdalen och njuter av utsikten. Naturreservatet har just blivit utvidgat. Läs mer på www.moraoutdoor.se Ta med matsäck. Samåkning från Kajen i Mora.kl 21. Kontaktperson Ulf Jernberg 070-176 37 89 5/6 ORSA Naturnatten Samåkning kl […]

Läs mer

Konferens Fäbodar för framtiden!

Välkommen till konferensen ”Fäbodar för framtiden – ekonomi, kunskap, natur och kultur” om fäbodbrukets värden, möjligheter och hållbara metoder. Hur kan vi värna om dagens fäbodar och få fler småbrukare med fäboddrift i framtiden? 12 juni 2016 09:30 – 18:00 Orsa Hembygdsgård Föredrag om fäbodläget idag, ekonomiskt stöd, goda exempel på fäbodbrukare, kultur- och naturvärden knutna […]

Läs mer

Rädda den svenska maten!

Nästan 1000 brev har skickats till våra politiker för att i sista stund påverka regeringens livsmedelstrategi. Helt fantastiskt. Tusen tack alla som engagerat sig i framtiden för svenska livsmedel! Vill du eller någon annan också göra era röst hörda? Kampanjen ligger kvar ett tag till, passa på att skicka ett brev! Med fyra enkla klick […]

Läs mer

Studieresa till brandområdet i Sala

Efter att bussen plockat upp alla deltagare från Mora till Avesta kom vi fram till Ramnäs. Vi delade vi upp oss i två grupper. Den ena gruppen började med att äta och den andra fick guidning på besökscentret Elden & skogen. Branden startade den 31 juli 2014 och var under kontroll först den 11 augusti. […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev

Rykande färskt e-nyhetsbrev, maj-aug: http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2015/02/Nyhets-brev-Gavle-Dala-maj-aug-2016.pdf Tjuvkika på Gävle-Dala Natur som kommer ca 10 juni: http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2015/02/GDN_juni_klar.pdf

Läs mer

Hellre kvalitet än ökad produktion i jordbruket

Regeringens arbete att formulera en livsmedelstrategi är inne i ett slutskede. Naturskyddsföreningen är oroad över vad slutresultatet kommer att innebära för lantbruket: Fler djur på mindre yta, intensivare kemikalieanvändning och att färre djur får komma ut på bete? Vi befarar att mat från gårdar i Dalarna och Sverige i framtiden inte kommer att vara det […]

Läs mer

Yttrande detaljplan Sälens flygplats

Den senaste klimatforskningen visar att klimatförändringarna är värre än det värsta scenariot i tidigare rapporter. Att då planera för en flygplats med beräknat ökat flygande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser är helt absurt. Det planerade terminal- och handelsområdet ligger som närmast 45 meter ifrån en bäckravin med högsta naturvärdesklass och med många rödlistade arter. […]

Läs mer