Om oss

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är vår drivkraft. Verksamheten vilar på tre ben: naturkänsla, politisk påverkan och konsumentmakt. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation med ca 200 000 medlemmar. I Dalarna är vi ca 6 000 medlemmar!

Vår vision – ett hållbart Dalarna!

Stadgar Naturskyddsföreningen Dalarna 2020

Vi vill åstadkomma ökad kunskap om hållbar utveckling, mer skyddad skog, andra skogsbruksmetoder, ökad produktion och försäljning av lokalproducerade och ekologiska livsmedel, ett mer klimatsmart Dalarna, minskat bilberoende och ökat kollektivt resande samt mer cykeltrafik, minskad materiell konsumtion, högre andel miljömärkta produkter, ökad kunskap om och acceptans för rovdjur.

Vi vill även uppnå ökad kännedom om föreningen, bli fler medlemmar, fler aktiva, få bättre fungerande nätverk, bättre ledare, mer mångfald, fler och bättre guidningar resp. barn- och familjeaktiviteter, bättre undervisning om hållbar utveckling i skolorna samt ökad kännedom om föreningens mångfacetterade verksamhet.

Vi jobbar på många olika sätt. Naturguidningar, inventeringar, seminarier, föreläsningar, kurser, butiksundersökningar, utställningar, klädbytardagar, teater, insändare och debattartiklar är bara några exempel.

Vi har många kontakter med andra organisationer, myndigheter, företag, politiker och media.

Vi har haft ett bemannat kansli i över 20 år i Dalarna och är en betydelsefull part i debatten och i det regionala naturvårds- och miljöarbetet. T ex via vårt arbete med Dalarnas miljömål, landsbygdsutvecklingsprogrammet, EnergiIntelligent Dalarna och i referensgrupper inom naturvård, skog och rovdjur.

Verksamheten bygger på medlemsavgifter samt frivilliga och sökta bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Välkommen till Naturskyddsföreningen!