Dom: fel av länsstyrelsen att bevilja dispens för avverkning i knärotslokaler

Stjärnsunds skogsgrupp och Naturskyddsföreningen Dalarna har fått rätt i sina överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det var fel av länsstyrelsen Dalarna att bevilja dispens till avverkning i skogar med förekomst av den fridlysta orkidén knärot. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt anser bland annat att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som […]

Läs mer

Boktips: En skog av kunskap

Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok ”En skog av kunskap” (årgång 93) har getts ut i samarbete med Dalarnas museum. Det är en vacker och påkostad bok om 232 sidor som beskriver Dalaskogen ur många olika perspektiv. Ett drygt 20-tal författare medverkar bl a några medlemmar i föreningen samt forskare eller f d forskare, med naturvårdsfrågor […]

Läs mer

Striden om Ejforsen är inte över

Apropå inslaget i SVT Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klart-for-kraftverksbygge-vid-ejforsen-satsar-23-miljoner-pa-omdiskuterad-vattenkraft vill vi förtydliga: Naturskyddsföreningen Dalarna har överklagat länsstyrelsens beslut 2023-12-15 om att inte inrätta ett interimistiskt naturreservat vid Ejforsen i Fuluälven (Natura 2000-område). Länsstyrelsen meddelade 2024-01-23 att man skickat överklagan vidare till Regeringen. I och med det har beslutet i länsstyrelsen inte har vunnit laga kraft. Alla instanser förutom sökande/Transtrands […]

Läs mer

Boktips: Svampar i Dalarna

Praktverket ”Hotade och sällsynta svampar i Dalarna” ges ut av Dalarnas Botaniska Sällskap (DABS). Mer info finns i pressmeddelandet nedan och på www.dalafloran.se Ann-Britt visar upp den fina svampboken. Vilka är Dalarnas mest skyddsvärda svampar, var finns de, hur mår de och hur kan vi bäst värna om dem? Och varför? Svaren står att finna […]

Läs mer

Skogsnätverksträff med alerta diskussioner

Philipp Weiss, Stjärnsunds skogsgrupp, berättade senaste nytt vad gäller överklaganden/domar och Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna, om det regionala skogsprogrammet. Dalarnas Botaniska Sällskap har släppt ett riktigt praktverk om svampar i Dalarna på 1100 sidor som fanns till försäljning på träffen. Deltagarna fick komma med idéer till verksamhet på post it-lappar som sammanställdes. Lindsbergs Kursgård […]

Läs mer

Lyckad spårningskurs med järvspår, snöskor och sol

I början av februari hölls en mer än fulltecknad spårningskurs i Gyllbergen. Deltagarna fick en härlig dag i solskenet på turskidor eller snöskor med spår av bl a järv, mård, skogshare, älg, tjäder och ekorre. Här hittar du en sammanfattning av teoridelen. Spår i naturen                                        Emil V Nilsson, Rovdjursföreningen Tänk på djuret som har […]

Läs mer