Rapportera ditt favoritträd

Under Naturvänliga veckan, 4-10 maj 2015, kommer Naturskyddsföreningen att uppmana allmänheten att utse sitt eget favoritträd. Nästan alla har ett favoritträd – det kan vara ett stort, grovt, högt, gammalt, ihåligt, knotigt träd, ett klätterträd, vårdträd eller kanske ett träd med märkliga former.  Trädet rapporteras in på www.naturskyddsforeningen.se/favoritträd/ Vi länkar också till ”Trädportalen” http://www.tradportalen.se för skyddsvärda […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur april

Ett nytt nummer av medlemsbladet för Gävleborg och Dalarna. Trevlig läsning om bland annat: boksläpp Dala Ekoguide klimatutbildning Pol till pol Framtidsveckan i Gävle nya naturreservat miljövänligare båtliv på väg mot Giftfria förskolor rapportera ditt favoritträd tusentals nya medlemmar resultat från medlemsenkäten seminarium om konsumtion en vårpromenad i mars Smultronstället Rövarbergsgrottan boktips Furan i fjälldalen […]

Läs mer

Värdefulla torrakor huggna i Koppången

Torrakor har olagligen huggits ned med motorsåg i Koppångens naturreservat. Med hjälp av skoter har de fraktats till jaktpass där de kapats upp. I reservatet råder skoterförbud. På torrakor över hela reservatet finns varglav, en rödlistad lav som dessutom är Dalarnas landskapslav. Det tar många hundra år innan en gammal tall blir lämpligt substrat. Vi […]

Läs mer

Resultat medlemsenkät

Tack alla som svarade på vår medlemsenkät!  758 svarade, något fler i Gävleborg. 75% är mycket eller ganska nöjda med sitt medlemskap, endast 0,8% ganska missnöjda. De flesta får information via Sveriges Natur (nationellt), Gävle-Dala Natur och e-nyhetsbrev (regionalt) samt enskilda mailutskick (lokalt). Flera var fascinerade över hur många info-kanaler som finns. Största andel svarande […]

Läs mer

Boktips: Furan

Jag har skrivit en bok om en gammal fura som har språkat med mig och visat sin oro över hur människor hanterar skog och natur. Det är en del skogshistoria invävt och en del berättelser och händelser från dalen där furan står, Fuludalen. Boken är på 80 sidor och säljs av mig. Hälsar Lars Niklasson, […]

Läs mer

Helt orimliga planer på utbyggnad av Ejforsen

Styrelsen för Transtrands Besparing måste vid det här laget vara medvetet om att rådande rättspraxis, lag och förordning omöjliggör anläggandet av en ny kraftstation vid Ejforsen. Det finns ingen anledning för föreningen att ödsla tid på ett vattenkraftsprojekt som saknar alla förutsättningar för att genomföras. Att satsa tid och resurser på att med den bakgrunden […]

Läs mer

Lägg ner planerna på Sälens flygplats!

Svenskarnas utsläpp av växthusgaser ökar globalt. Den senaste klimatforskningen visar att klimatförändringarna är värre än det värsta scenariot i tidigare rapporter. Det innebär katastrofala följder. Vi måste agera kraftigt – nu! Att då planera för en flygplats med beräknat ökat flygande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser är helt absurt. Det är inte förenligt med […]

Läs mer

Reservatsbegäran för Rövarbergets naturskogslandskap

Det sista(!) stora oskyddade och mycket skyddsvärda naturskogslanskapet som finns kvar i Mora kommun är Rövarberget med sin välkända grotta. Det är ett av Dalarnas förnämsta naturområden men är helt oskyddat, trots att det uppmärksammades för mer än 25 år sedan. Nu hänger det avverkningssnitslar i nordvästra delen på en platå mellan några bergsslänter/raviner. Det […]

Läs mer