Effektivisering äts upp av ökad konsumtion

Miljöpolitiken är idag till stor del inriktad på effektivare resursanvändning och mer förnybar produktion, men till vilken nytta när möjligheterna omsätts i ny produktion, ny konsumtion och ny miljöpåverkan? Anton Grenholm, ordförande i Naturskyddsföreningen Falun, och Simon Grenholm fortsätter granskningen av tillväxtsamhället och fokuserar nu främst på rekyleffekter. Läs deras artikel i DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/vinsterna-av-effektivisering-ats-upp-av-okad-konsumtion/

Läs mer

Kommentar till skyddsjakten på varg

En varg i Gimmenreviret i Idre får skjutas enligt ett beslut om skyddsjakt av Länsstyrelsen i Dalarna. – Det är beklagligt att en varg skjuts men det kan vara befogat i detta fall, säger Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna. Utan att ha lusläst beslutet så tycker jag, efter det jag hört i intervjuer, att det lät […]

Läs mer

Debattartikel om TTIP

TTIP-avtalet innebär inte bara förenklingar för export, utan också risk för import av kött med hormoner och antibiotika och en urholkad demokrati. Många små och mellanstora företag kan komma att konkurreras ut. Några företrädare för teknikföretag i länet skriver i ett debattinlägg att de behöver TTIP-avtalet mellan EU och USA. Vi gissar att de främst […]

Läs mer

Avverka inte vid Yxen i Leksand

Naturskyddsföreningen har uppmärksammat att ett område i Leksands kommun som är anmält för avverkning har höga naturvärden. Markägare är Bergvik skog och avverkningen är anmäld av Stora Enso. Vi har besökt området och noterat flera sällsynta och hotade arter och den hänsyn man planerat i avverkningen är inte alls tillräcklig. Vi menar att stora delar […]

Läs mer