Nytt nyhetsbrev

Nyhets-brev Gavle-Dala mars-maj 2017 Släck på Earth Hour på lördag, köp skogsboken Skogslandskap farväl, Skogen som klassrum, Klädbytardagen, länsstämmor 9/4 Rättvik och Gysinge 29/4, skogsträff Dalarna, natursnoksledarkurser, guidekurs, rikskonferensen, ängsföreläsningar, värvarteam i Gävle. Delta i kampanjerna Antiscampidagen, Giftfri båtbotten, Bilevolution samt filmtips om palmoljeodling på Borneo. Med mera!

Läs mer

Välkommen till länsstämman i Rättvik 9 april

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2016 utvärderas och inriktningen för 2017 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och tar en promenad längs Siljans strand till Naturmuseét på Rättviks Kulturhus. Guidning med vårfågelspaning m.m. på dit- och tillbakavägen. Årsmöteshandlingar läggs ut här på hemsidan och visas på duk under mötet. Anmälan […]

Läs mer

De vill rädda ängarnas unika och omistliga skönhetsvärden

– Fäbodarnas slåtterängar är för många arter de sista växtplatserna av någorlunda storlek. Slå vakt om dem! Den uppmaningen riktar Anders Janols till alla ägare och brukare av fäbodar. – Det handlar om unika och omistliga värden och skönhetsupplevelser, anser han. Naturskyddsföreningen i Gagnef har hållit årsmöte och bland deltagarna märktes ängsbrukarna Anders Janols och […]

Läs mer

Beställ angelägen skogsbok

Självklar läsning för alla som vill fördjupa och uppdatera sin kunskap om den svenska skogen… En bok med en mångfald av perspektiv på skogsfrågan: klimatet och skogen, hur utbyggnaden av vindkraft på fel platser exploaterar gammelskogar, mångbruket, naturskyddsfrågan, landskapets omvandling, bevarandebiologi, branden och skogen, skogshistoria etc. Den är skriven av en grupp människor som för […]

Läs mer

Skogsskyddsstrategin: lite skog skyddad i Dalarna

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har helt nyligen presenterat ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. Strategin innehåller väldigt intressanta siffror och statistik, dessutom uppdelade länsvis.   Lokalt och regionalt görs mycket för att hitta och rädda de sista gammelskogarna.   – Naturskyddsföreningen Dalarnas skogsnätverk fokuserar på att få till stånd skydd av värdefulla skogslandskap som Vildmarksriket, […]

Läs mer

Mer folk på ängarna!

Slåtterintresserade i Gävle-Dala träffades i Hofors för att inspireras. Anders Janols inledde med att visa bildspel om Åtgärdsprogram för hotade ängssvampar http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2012/Pages/201210-angssvampar-i-dalarna.aspx Han berättade även om länsstyrelsen Dalarnas slåtter-gäng och visade roliga bilder där det bjöds på enbärsdricka och asylsökande hjälpte till med slåttern t ex. Läget är oroande. En inventering av Dalarnas ängar 1988-90 gav 440 objekt. Vid en […]

Läs mer

Vad gör kansliet egentligen?

Det kan du läsa i Verksamhetsplan reg kansli Gävle-Dala 2017 och bilagan Bra att ha-datum Gävle-Dala 2017. Här är ett utdrag: Verksamhetsutveckling 2017 Ge ut medlemstidningen Gävle/Dala-Natur Sprida e-nyhetsbrevet Gävle/Dala-Natur Uppdatera länsförbundens hemsidor och Facebook, tillsammans med övriga ansvariga Skicka ut välkomstbrev till nya medlemmar för de kretsar som så önskar, inkl. material som kretsarna vill […]

Läs mer