Förkovra dig inför EU-valet 9 juni

EU-webbinarier Lunchwebbinarier inför EU-valet rullar på varannan tisdag kl.12-12.40, t o m 27 april. Nästa handlar om EU och skogen, 26 mars. Länk till anmälan hittar du här: https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/sa-kan-du-engagera-dig-infor-eu-valet-2024/ De spelas också in och läggs ut på Youtube i efterhand; https://www.youtube.com/user/naturskyddsf Utmärkt att se filmerna och diskutera efteråt som en studiecirkel. Kontakta Studiefrämjandet! Digitala träffar […]

Läs mer

På gång ”Världens längsta blomsteräng”

Nu börjar vi ladda inför vår- och sommarsäsongens arbete med att öka mängden blomrika vägkanter runtom i landet! I april kör projektet en kickoff genom att hålla tre webbinarier för: Kretsar 10/4 https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/blomrika-vagkanter-inspiration-och-kunskapsutbyte-for-kretsar-digitalt-2024-04-10/ Vägföreningar/privatpersoner 17/4 https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/blomrika-vagkanter-inspiration-och-kunskapsutbyte-for-privatpersoner-och-vagforeningar-digitalt-2024-04-17/ Kommuner 23/4 https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/blomrika-vagkanter-inspiration-och-kunskapsutbyte-for-privatpersoner-och-vagforeningar-digitalt-2024-04-17/ De spelas in så om dagen/tiden inte passar finns det möjlighet att ta del av dem […]

Läs mer

Studieresa till ReTuna återbruksgalleria

Otroligt inspirerande studiebesök med fokus på återbruk och ”up-cycling”. Den engagerade centrumledaren Simon guidade oss genom den fantastiska verksamheten. – Kör bara! Alla kommuner borde ha en återbruksgalleria. Samarbeta med alla delar i kommunen och anpassa efter kommunens storlek, var Simons uppmaning. Hjärtat i verksamheten är ”Returen” där funktionsvarierade får chansen till meningsfull sysselsättning. Varje […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman 2024

Välkomna till länsstämman 21 april på Sollerön i Mora! Inbjudan hittar du här: Länsstämma med grodutflykt – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) Anmälan senast 12 april via https://docs.google.com/forms/d/1jF_3IK21081lbdwFTvJObEzTSGQhAdMPN5M-3amk6x8/ Handlingar till länsstämman: Dagordning Dagordning länsstämma Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen Dalarna 2023 Revisorernas berättelse revisionsberättelse 2023 Årsredovisning Årsredovisning 2023 NF Dalarna inkl kansli Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2024 Valberedningens förslag Propositioner – inga Motioner […]

Läs mer

Studiefrämjandet tipsar

Gentila erbjudanden från Studiefrämjandet till Naturskyddsföreningen: Nationella utbildningar: https://www.studieframjandet.se/amnen/foreningsutveckling/nationella-ledarutbildningar/ Föreningskunskap för förtroendevalda 29 maj och 5 juni kl 18.30 via Teams: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/maj/foreningskunskap-for-fortroendevalda/ Årsboken “Viktigt på riktigt.” Johanna Stål ska göra en film tillsammans med Therese Lindgren. Det kommer även att tas fram samtalsmaterial, för nya och yngre målgrupper. Boken och filmen är utmärkta att starta en […]

Läs mer

Nytt fullspäckat nyhetsbrev ute nu!

Lavskrika, foto: Michael Lander Självklart måste vi hålla koll på vad som har hänt och allt som är på gång även mellan Gävle-Dala Naturs utgivningar. Därför kommer här ett digitalt nyhetsbrev där allting är prydligt samlat på ett och samma ställe. Få boktips, läs om kommande årsmöten, föredrag, kurser och annat spännande och fyll din […]

Läs mer

Dom: fel av länsstyrelsen att bevilja dispens för avverkning i knärotslokaler

Stjärnsunds skogsgrupp och Naturskyddsföreningen Dalarna har fått rätt i sina överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det var fel av länsstyrelsen Dalarna att bevilja dispens till avverkning i skogar med förekomst av den fridlysta orkidén knärot. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt anser bland annat att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som […]

Läs mer

Boktips: En skog av kunskap

Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok ”En skog av kunskap” (årgång 93) har getts ut i samarbete med Dalarnas museum. Det är en vacker och påkostad bok om 232 sidor som beskriver Dalaskogen ur många olika perspektiv. Ett drygt 20-tal författare medverkar bl a några medlemmar i föreningen samt forskare eller f d forskare, med naturvårdsfrågor […]

Läs mer

Striden om Ejforsen är inte över

Apropå inslaget i SVT Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klart-for-kraftverksbygge-vid-ejforsen-satsar-23-miljoner-pa-omdiskuterad-vattenkraft vill vi förtydliga: Naturskyddsföreningen Dalarna har överklagat länsstyrelsens beslut 2023-12-15 om att inte inrätta ett interimistiskt naturreservat vid Ejforsen i Fuluälven (Natura 2000-område). Länsstyrelsen meddelade 2024-01-23 att man skickat överklagan vidare till Regeringen. I och med det har beslutet i länsstyrelsen inte har vunnit laga kraft. Alla instanser förutom sökande/Transtrands […]

Läs mer