Nyhetsbrev Gävle-Dala Natur sept

Storstrejker för klimatet 27 sept, Miljövänliga Veckan v. 40 – ta en shoppingfri månad!, Filmvisningsturné i okt ”När skogen tystnar”, Vindkraftskonferens Dalarna 17 okt, Rovdjurskonferens 27 okt, Kurshelg i Stockholm 1-3 nov m.m. Anmäl dig till vatten-studiecirkel! Rapporter och bilder från brandresan, Handla Miljövänligt-upptakt och annat skoj som hänt. Nyhetsbrev sept 2019

Läs mer

Global Week for future: Visa ditt klimatengagemang!

Nu samlas människor över hela världen för att manifestera sitt engagemang för klimatet. Den 23 september träffas världens ledare i New York till ett klimatmöte under ledning av FN:s generalsekreterare. Den 20 september går framförallt ungdomar runt om i världen ut för att på olika sätt manifestera oron och engagemanget för klimatet och den 27 […]

Läs mer

Cykelkonferens Hela Dalarna Cyklar 2.0

Anteckningar från konferens på Trafikverket i Borlänge arrangerad av Länsstyrelsen och Region Dalarna m fl. Erfarenheter från tidigare projekt: Cykelturism- och skolpendling. En tydlig framgångsfaktor var det tvärsektoriella arbetssättet. Hela Dalarna cyklar. Vad skulle få dig att cykla mer? Fler cykelbanor, bättre cykelbanor och underhåll. 5 dalakommuner saknar cykelplaner   Att cykla – hinder, möjligheter […]

Läs mer

Mördarsniglar och andra landlevande mollusker

Anteckningar från föreläsning av Ted von Proschwitz, vetenskaplig intendent på Göteborgs Naturhistoriska Museum och docent i naturvårdsbiologi vid Göteborgs universitet. Arr. Folkuniversitetet, Naturum och Naturskyddsföreningen Dalarna. Mollusker kallas på svenska blötdjur från danskans blöt = mjuk Mollis = mjuk Snäckor, musslor, bläckfiskar, ledsnäckor, urmollusker. Sniglar är snäckor som förlorat sina skal. Landlevande mollusker snäckor och […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Mycket händer i höst: föreläsningsturné Elbilen och jakten på metallerna 17-26 sept, Global Week for future 20-27 sept,  Skogskurs Gävleborg 28-29 sept, Miljövänliga Veckan v. 40 Fixa grejen – Dela mera, filmvisningsturné När skogen tystnar i okt, Rovdjurskonferens på Järvzoo 27 okt. Och en hel massa kretsaktiviteter. Bilder och rapporter från vägkantskonferensen, Gävle-Dala havs- och […]

Läs mer