Verksamhet

I Dalarna jobbar vi inom områdena skog, mat & jordbruk, klimat, handla miljövänligt, miljögifter, rovdjur, vindkraft och omställning samt skola, barn & familj (Natursnokarna) och föreningsutveckling. Vi ordnar massor av aktiviteter, ger ut tidning/nyhetsbrev, delar ut milöpriser, driver projekt, skriver rapporter och svarar på remisser.