Studiefrämjandet

sfr-logo300dpi

Naturskyddsföreningen är medlemsorganisation i Studiefrämjandet. De är vårt studieförbund. All verksamhet sker i samarbete med dem om inte annat anges.

Studiefrämjandet södra Dalarna
023-77 76 30

Studiefrämjandet Gävle-Dala norr
0247-131 35

www.studieframjandet.se/dalarna