Begäran om moratorium för vindkraft i Dalarna

Vi begär härmed att arbetet med alla vindkraftsparker som är under prövning och projektering samt sådana som är beviljade, men som fortfarande kan överklagas, ska stoppas fram tills dess att Länsstyrelsen i Dalarna tagit fram den analys av de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft i Dalarna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket begärt. Det är viktigt […]

Läs mer

Tänd ett ljus för mördade miljöförsvarare 10 dec

Situationen för världens miljöförsvarare blir allt mer utsatt. På den internationella dagen för mänskliga rättigheter, tänder vi ljus för alla de som hotats, trakasserats och dödats – för att de stod upp för naturen. Förra året dödades minst 212 miljöförsvarare runt om i världen, enligt organisationen Global Witness. Utöver detta trakasserades, hotades och fängslades tiotusentals. […]

Läs mer