Politikerutfrågning i Falun

Se filmen från debatt mellan de olika partierna i Falu kommun samt utfrågning av några av Dalarnas miljömärkta riksdagskandidater. Utfrågare var Mikael Karlsson, tidigare riksordförande i Naturskyddsföreningen. Bilder finns på www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

Läs mer

Nytt nummer av DalaNatur 3 sept

I numret av Dala-Natur som kommer i brevlådan i september skriver vi om vindkraftshelg i Jädraås, valet, Miljövänliga Veckan, Framtidsveckan, Klimatmaxa!, träff om ny skogspolitik (18 nov), naturvårdsenkät, Ethel Forsberg ”Makt, plast, gift och våra barn” i Falun, rapporter om Grön ekonomi samt Matlandet och mycket mera. Tjuvläs här: DalaNatur nr4-14_tryck

Läs mer

Resultat naturvårdsenkäten Dalarna

Naturskyddsföreningen har genomfört en enkät till Sveriges kommuner om deras naturvårdsarbete. Hela 208 av landets 290 kommuner (72%) svarade. Huddinge hamnade i topp med hela 43 poäng av maximala 45. I Dalarna svarade 11 av 15 kommuner och Mora hade högst ranking. Kommun                Poäng           Placering i landet Mora                       33                     6 Ludvika                  29,5                18 Leksand                 29                   20 Orsa                        21,5                […]

Läs mer

Ny rapport: Grön ekonomi

I en helt nypublicerad rapport lyfter Naturskyddsföreningen en av vår tids stora frågor: frågan om hur vi når en hållbar grön ekonomi, med utrymme för både människan och den natur vi lever i och av. Rapporten finns att ladda ner här: Rapport: Grön ekonomi >> I rapporten diskuteras ekonomins hållbarhetsproblem i allmänhet och tillväxtens dilemman i […]

Läs mer