Remissvar skogsutredningen

Sammanfattning Vi är kritiska till att syftet med utredningen är  produktionsinriktat och att miljö- och naturvård redan där underordnas. Behåll nyckelbiotopsbegreppet och registret. De utgör en oerhört viktig kunskapsbank, som inte får förloras. Behåll handläggningstiden för avverkningsanmälningar på 6 veckor, utöka gärna till 8-10 veckor. Behåll de gröna skogsbruksplanerna som ger markägarna värdefull biologisk kunskap. […]

Läs mer

Rapport från länsstämman

Vi hade en trevlig digital länsstämma där många kom till tals. Mattias Ahlstedt från Bjursås omvaldes till ordförande. Hela styrelsen hittar du här: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/styrelsen/ Handlingarna inkl protokollet – när det är justerat:  https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/03/04/handlingar-lansstamman/ Stämman antog ett uttalande ”Rädda storslagen fjällmiljö! Stoppa den fria snöskoteråkningen i dalafjällen. Tillåt endast åkning på skoterlederna.” Årets miljöpristagare: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/04/18/miljopriser-till-reko-ringar-och-ekologiska-saljgarden-samt-svikarpriset-till-karl-hedin/  

Läs mer

Miljöpriser till REKO-ringar och ekologiska Säljgården samt svikarpriset till Karl Hedin

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och miljöpriser gick i år till: REKO-ringar i Dalarna Lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. Lokala matproducenter och kunder möts utan mellanhänder. Genialiskt enkelt och populärt. Nu hoppas vi på fler ringar och mer ekologiskt! Miljöpris 2021 Reko-ringar Säljgården AB Ekologiska lantbrukare växer inte på träd. I Dala-Järna odlar Säljgården […]

Läs mer

Försvaga inte strandskyddet!

Strandskyddsutredningen föreslår en historisk försvagning av strandskyddet i Sverige. Går förslaget igenom blir många stränder bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som växt- och djurlivet drabbas hårt. Det blir få vinnare och många förlorare. Att kunna njuta av bad, fiske, båtliv och promenader längs vackra stränder runt om i vårt land känns för många som en […]

Läs mer

Hitta ut med Naturkul!

Startaktivitet 17 april kl 10 i Tingshusparken i Mora resp. Moraeusparken i Orsa Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK driver inom Friluftslivets År 2021 ett projekt med skyltar med natur- och kulturinformation vid orienteringskontroller; Hittaut med Naturkul! – Skyltarna kan handla om allt ifrån olika namn på harsyra och hur björnmossa använts till myten om […]

Läs mer