Försvaga inte strandskyddet!

Strandskyddsutredningen föreslår en historisk försvagning av strandskyddet i Sverige. Går förslaget igenom blir många stränder bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som växt- och djurlivet drabbas hårt. Det blir få vinnare och många förlorare.

Att kunna njuta av bad, fiske, båtliv och promenader längs vackra stränder runt om i vårt land känns för många som en självklarhet. Detta har vi vårt starka strandskydd att tacka för. Strandskyddet infördes på 1950-talet och syftar till att ge alla människor i Sverige, oavsett plånbok, tillgång till stränder. Det ska även skydda strändernas växt- och djurliv.

Antalet dispenser från strandskyddet ökar ständigt och ligger idag runt 7500 per år. Under 2018 exploaterades ytterligare 25 mil av den svenska kusten.

Den aktuella strandskyddsutredningens förslag riskerar att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder och skyddet för strändernas ekosystem:

  • Strandskyddet försvinner i landsbygdsområden
  • Byggande och exploatering ökar i kust- och skärgårdsområden samt vid stora sjöar
  • Strandskyddet upphävs vid små sjöar och vattendrag

Detta drabbar växt- och djurlivet hårt. Det skulle minska skyddet för djur och växter i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer – och detta i en tid när såväl EU som FN ställer krav på världens länder att tvärtom öka den skyddade arealen för att stoppa artutarmningen.

Tack vare det generella strandskyddet står Sverige i dag bättre rustat än många andra länder för att möta klimatförändringarna. Oexploaterade stränder med naturlig vegetation fungerar som buffertzoner, som dämpar häftiga vattenflöden och mildrar effekten av översvämningar. Grunda vikar med undervattensängar kan till och med motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor.

I dag då fler än någonsin väljer att ge sig ut i naturen – för att motionera, söka kraft och umgås på ett corona-säkert sätt – blir det extra tydligt hur beroende vi är av orörd och lättillgänglig natur. Vår gemensamma rätt att gå, springa, bada, fiska, åka skridskor eller bara vara i närheten av orörda stränder är viktigare än någonsin. Vi står upp för alla människor, som vill kunna röra sig fritt i, på och längs våra gemensamma vatten samt de känsliga och värdefulla vattenmiljöer som idag konsekvent utarmas.

Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg
Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.