Dom: fel av länsstyrelsen att bevilja dispens för avverkning i knärotslokaler

Stjärnsunds skogsgrupp och Naturskyddsföreningen Dalarna har fått rätt i sina överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det var fel av länsstyrelsen Dalarna att bevilja dispens till avverkning i skogar med förekomst av den fridlysta orkidén knärot.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt anser bland annat att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som art inom dess naturliga utbredningsområde väger tyngre än skogsägarnas enskilda intresse av att avverka skogen.

– Det är en viktig seger att Miljöbalken räknas även i skogen, säger Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna. Vi är inte ute efter enskilda skogsägare utan systemet och de som representerar skogsägarna.

Alla sex domarna innebär att Länsstyrelsens grunder för artskyddsdispens inte överensstämmer med gällande bestämmelser och upphäver därför dispenserna. Markägarnas ansökan om dispens avslås också. Domarna säger också att samma hänsyn och skydd även gäller nationellt fridlysta arter och inte bara de som är fridlysta på EU-nivå.  Detta är en stor och viktig fråga som nu får ett mycket viktigt juridiskt klarläggande från högsta svenska rättsliga instans.

Domarnas allra viktigaste beslut är att MÖD säger att det är dags att frångå slutsatserna i den s.k. bombmurkledomen (MÖD 2017:7) Den innebar att skogsägaren utan ersättning måste tåla 10 % hänsyn (d v s inte hugga) när det förekommer fridlysta arter. Den nivån är i de flesta fall inte tillräcklig och innebär att alldeles för lite skyddande skog sparas runt en sådan art med stor risk för att den dör ut på längre eller kortare sikt. Detta är en avgörande viktig slutsats för naturvården och mot skogsbrukets hittills otillräckliga hänsyn till skyddsvärda arter. Myndigheter ska inte ta ekonomiska eller politiska hänsyn, de ska följa lagen!

Kommentera

One thought on “Dom: fel av länsstyrelsen att bevilja dispens för avverkning i knärotslokaler

  1. Det finns mycket mer av viktiga besked i MÖDs domar än att Länsstyrelsen Dalarna har gjort fel när de meddelade de sex knärotsdispenserna! Det handlar t ex om att nationellt fridlysta arter, bl a knärot, ska ges samma hänsyn som arter fridlysta på EU-listan när det gäller inskränkningar i brukningsrätten i skog och att MÖD närapå skrotar den s.k. bombmurkledomen (MÖD 2017:7). Rättsutvecklingen som har skett efter den kom har gjort den i det närmaste förlegad. Hur mycket praxisbildande som finns kvar i denna fördärvliga dom och som både Skogsstyrelsen och skogsindustrin har lutat sig mot i flera år kanske inte är helt klarlagt men i vart fall är det inte mycket!

    De här domarna är av central betydelse för det svenska skogsskyddet! Det är en glädjens dag för alla skyddsskyddare och alla våra kvarvarande naturskogar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.