Mediakurs

Rikskansliets presskommunikatör Eva-Lena Neiman gav tips och trix på hur man skriver bra pressmeddelanden, hur processen på rikskansliet går till, vad man ska tänka på när media kontaktar en, om sociala medier m.m. Kursdeltagarna fick Westanders PR-handbok http://www.westander.se/pr-handboken/ med över 200 praktiska tips.

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Kommer i din brevlåda 25 nov, men nu kan du läsa medlemstidningen här. Innehåller erbjudande om föreläsning äng och hage, skogsträff Dalarna 30/11, rapport Venjans Skogsrike, Dalaträff med Marcus Eldh 29/1, överklagande av vargjakten, biosfärkandidat Voxnadalen, full fart på skogsarbetet i Gävleborg, fladdermöss, fortbildning med solexperiment, omställningskonferens, miljömålsavtal, rapport konferens Storslagna fjäll, Sveriges användning av bekämpningsmedel, rapport Miljövänliga […]

Läs mer

Debattsvar: miljömålskonflikt skog och klimat

Naturskyddsföreningen i Dalarna har skrivit ett svar på ett debattinlägg 31/10 av två ministrar, Bucht & Eriksson. Deras rubrik var ”Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra”. Här kommer vår syn på deras artikel. De missar helt de konflikter för olika miljömål som uppdagas. ”Inom särskilt två viktiga områden av […]

Läs mer

Rapport Venjans Skogsrike – begäran om reservat

Rapporten ”Venjans Skogsrike” är klar och finns att ladda ner från: http://skyddaskogen.se/sv/rapporter-och-dokument/rapporter?view=simplefilemanager&id=27 . Den är dels från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Venjans Skogsrike 25-29 juli 2016, dels från det inventeringsarbete som gjorts av Naturskyddsföreningen Mora 2015-2016. – Med rapporten vill vi uppmärksamma de höga naturvärden som ännu finns kvar i skogarna i Venjans Skogsrike, säger […]

Läs mer

Inventering av fladdermöss Orrberget

Orrberget i Ludvika kommun består av 150 ha gammelskog som är helt opåverkad av modernt skogsbruk och som hyser många naturvärden bland annat ett stort tjäderspel. Tillsammans med det intilliggande Stenvedsberget är Orrberget under projektering för vindkraftsutbyggnad. Jens Rydell inventerade området på fladdermöss med ultraljudsdetektorer under en natt i höstas. Tajgafladdermus, mustaschfladdermus, vattenfladdermus och gråskimlig […]

Läs mer