Inventering av fladdermöss Orrberget

Orrberget i Ludvika kommun består av 150 ha gammelskog som är helt opåverkad av modernt skogsbruk och som hyser många naturvärden bland annat ett stort tjäderspel. Tillsammans med det intilliggande Stenvedsberget är Orrberget under projektering för vindkraftsutbyggnad.

Jens Rydell inventerade området på fladdermöss med ultraljudsdetektorer under en natt i höstas. Tajgafladdermus, mustaschfladdermus, vattenfladdermus och gråskimlig fladdermus påträffades. Tidigare (2010) har nordfladdermus och stor fladdermus (osäkert) registrerats. De tre sistnämnda är ”högriskarter” med avseende på vindkraft och stor fladdermus är dessutom mycket ovanlig i Dalarna.

Dessa fynd borde ha föranlett försiktighet vid vägdragning och annan exploatering för att minimera fragmenteringen av skogen
som jakthabitat och boplats för fladdermöss samt reglering i driften av de planerade vindkraftverken.

Läs hela rapporten: Fladdermöss Orrberget

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.