Nytt år – nytt nyhetsbrev!

Läs om och anmäl dig till Fältbiologernas årsmöte i Orsa, spåningsträff inför Miljöfestival i Gävle, rovdjurs-spårningskurs, matlagnings-studiecirklar, regional valupptakt, föreläsningsturné Fartrusiga, skogsträff i Gävleborg, kurs i QGIS, turné Fiskarnas rike, träff om omprövning av vattenkraft, kurs i rapportering till Artportalen och skogsföreläsning med Sebastian Kirppu. Ge förslag till länsstämmorna, på miljöpristagare och anmäl dig som […]

Läs mer