Debattsvar: Ekologisk mat/odling är bättre för miljön

Vi kan inte dra slutsatser om lantbrukets miljöpåverkan utan att samtidigt titta på vad vi äter. Vi vet idag att hållbarhetsomställningar kräver rejäla förändringar av både produktion och konsumtion. Utifrån det perspektivet blir miljöpåverkan per kilo gröda ett dåligt mått på matproduktionens miljöpåverkan. En mycket viktigare fråga är vad vi gör med grödan. Äter vi […]

Läs mer

Nytt år – nytt nyhetsbrev!

Läs om och anmäl dig till Fältbiologernas årsmöte i Orsa, spåningsträff inför Miljöfestival i Gävle, rovdjurs-spårningskurs, matlagnings-studiecirklar, regional valupptakt, föreläsningsturné Fartrusiga, skogsträff i Gävleborg, kurs i QGIS, turné Fiskarnas rike, träff om omprövning av vattenkraft, kurs i rapportering till Artportalen och skogsföreläsning med Sebastian Kirppu. Ge förslag till länsstämmorna, på miljöpristagare och anmäl dig som […]

Läs mer