Sluta förstöra klimatet med våra pensionspengar

Naturskyddsföreningen granskade AP-fondernas investeringar i fossilbolag redan för ett år sedan. Det visade sig då att de bidrog till både enorma klimatutsläpp och brott mot mänskliga rättigheter. Sedan dess har första och andra AP-fonden meddelat att de slutar investera i fossilbolag. Det är föredömligt. Men vi nöjer oss inte förrän alla AP-fonder lämnat det fossila […]

Läs mer

Myr hindrar inte avverkning och väg

Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet  Äggfloten i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa vill att myrområdet Äggfloten skyddas i sin helhet. Läs hela skrivelsen till länsstyrelsen Dalarna. Begäran om inventering […]

Läs mer

Stoppa utvinningen av metangas i Siljansringen!

Igrene AB ansöker om tillstånd för att utvinna metangas i Siljansringen. Naturskyddsföreningen anser att ansökan bör avslås. Att idag utvinna klimatdrivande metangas är en i ordets rätta bemärkelse katastrofal idé. Om vi ska ha minsta chans att hindra en okontrollerbar uppvärmning måste vi sluta utvinna och använda bränslen som förvärrar situationen.  Ett vanligt argument till […]

Läs mer

Klimatmanifestation 19 mars – gasprotest i Mora

Fridays for future, i Greta Thunbergs fotspår, har den 19 mars en global samling med temat ”Inga fler tomma löften”. Läs mer på https://fridaysforfuture.org/ Klimatmanifestationer genomförs på flera dalaorter som Falun, Avesta, Mora och Orsa. I Mora och Orsa protesteras det särskilt mot Igrene AB:s planer på att utvinna metangas i Siljansringen. – Att idag utvinna klimatdrivande […]

Läs mer

Handlingar länsstämman

Välkommen till länsstämman 18 april kl 10. Här läggs handlingarna upp: Protokoll Länsstämma Dalarna Protokoll lansstamma Dalarna 2021 Verksamhetsberättelse Verksamhetsber 2020 NF Dalarna Revisionsberättelse  revisionsberättelse 2020 Årsredovisning/bokslut Bokslut-Årsredovisning Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2021 Valberedningens förslag Valberedningens förslag 2021 Motioner Motion ang skoterkörning Stadgar Stadgar Naturskyddsföreningen Dalarna 2020  

Läs mer