Ore Skogsrike och Limön blev Svenska pärlor

WWF har bett svenska folket rösta fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. I Dalarna blev det Ore Skogsrike i Rättviks kommun och i Gävleborg Limön […]

Läs mer

Hjälp till att rädda naturen!

Den värdefulla naturen inom EU och Sverige skyddas av naturvårdsdirektiven som reglerar bevarande och skydd av djur, växter och livsmiljöer. Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. Det finns en risk att politiska påtryckningar leder till svagare lagar och färre s k Natura 2000-områden. Tyck till om de […]

Läs mer

EU skarpt kritiska till Sveriges vargjakt

EU-kommissionen riktar skarp kritik mot Sveriges agerande i vargfrågan. Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslagstiftning. Den svenska vargstammen är för liten och känslig för att förväntas klara av återkommande stora licensjakter. Läs mer på http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-varnar-sverige-vargjakten Påverka EU att behålla sin starka natur- och artlagstiftning: www.naturskyddsforeningen.se/naturealert

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Varsågod! Ett nytt härligt nummer av Gävle-Dala Natur. Vi ber om ursäkt för några fel som smög sig in: * Anmälan till styrelseutbildningen 30 aug i Falun och 26 sept i Ljusdal till agneta.sundgren@studieframjandet.se * Gudstjänst med kollekten till Naturskyddsföreningen hålls den 21 juni * I tabellen över kontaktpersoner för arbetsgrupper/nätverk gäller den övre halvan […]

Läs mer

Invigning av Fjällberget

Nu har Leksands kommun invigt det kommunala naturreservatet Fjällberget. Området ingår i det s k  Vildmarksriket i Leksand, Vansbro och Mora kommuner som Naturskyddsföreningen länge kämpat för att få skyddat. I och med det är 12 % är skyddat/ska skyddas i Vildmarksriket. Dock återstår 5-8% för att komma upp till Nagoya-avtalets 17% alt. forskningens 20%. Foto: Bengt Oldhammer

Läs mer

Naturnatten 5 juni

Det är på försommarnatten det händer. Välkommen ut – lukta, lyssna, njut! LJUSDAL/RÄTTVIK/LJUSDAL/VOXNADALEN – Resa till Hamra Nationalpark. Guide: Jan Hedman. Samling vid stora entrén till nationalparken kl 19. Ta med matsäck. Samåkning från Torget i Rättvik kl 16.00, Näcken i Furudal kl 16.30. Kontaktperson: Lennart Embro tel. 070-581 26 62 Samåkning Norra Torget i […]

Läs mer

Skogsinventerare sökes

Olli Manninen, expert på vedsvampar, kommer till Dalarna för att inventera skyddsvärda skogar den 1-5 juli och vill ha medhjälpare  som kan köra bil och/eller inventera. Hör av dig till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 070-273 91 55.

Läs mer

Kom på den Nordiska Permakulturfestivalen i Stjärnsund, Södra Dalarna!

Den 6-7 augusti 2015 anordnas den Nordiska Permakulturfestivalen i Stjärnsund, Södra Dalarna. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig om permakultur och träffa människor i alla åldrar som brinner för miljö och naturfrågor. Mer information: http://stjärnsund.nu/e/nordisk-permakulturfestival-2015/ och programmet här http://stjärnsund.nu/nordic-permaculture-festival-programme. P.S. Ordet permakultur står för permanent culture och handlar om att använda naturen som […]

Läs mer

WWFs pärlor: Rösta på Ore Skogsrike!

  Var med och hjälp WWF att rösta fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Omröstningen pågår 20 maj – 18 juni 2015.  Du kan rösta […]

Läs mer