Sammanfattning av länsförbundets protokoll

Beslut att investera i solceller via ETC. Beslut att anställa Kristina Persson på 50% med särskilt anställningsstöd. Ska be om möte med den nya landshövdingen Ylva Thörn. Långa diskussioner om lupiner, som det varit mycket om i media, och vi begär möte med Trafikverket. Skog: reservatsbegäran inskickad för Rövarberget i Mora. Inventering och rapport på […]

Läs mer

Fira Lungsjöåns strömmande vatten!

Naturskyddsföreningen har fört en lång kamp för att skydda Lungsjöån. Nu, under Världsvattenveckan, firar vi en delseger – att det inte blir någon kraftverksutbyggnad i Närboströmmen.På lördag 29/8 kl 11.00 firar vi på plats vid Närboströmmen, Samling för samåkning Gamla Postenparkeringen i Falun kl 10.00 resp. Torget i Rättvik kl. 10. Bakelser i form av svampen bombmurkla […]

Läs mer

Kalhyggesbruket har utarmat skogens liv

Sedan 1950-talet har det bedrivits ett mycket intensivt skogsbruk i Sverige, med kalhuggning som dominerande metod. Cirka 60 procent av skogen har kalavverkats och, genom återplantering, ersatts av träd av en och samma art och ålder. Denna utveckling har lett till en omfattande utarmning av livsmiljöer och därmed en akut kris för skogens mångfald. Samtidigt […]

Läs mer

Fäbodbruket – ett levande kulturarv och ett sätt att bruka i framtiden

Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen träffades på Karl Tövåsens fäbod i helgen för att dryfta gemensamma problem och diskutera strategier för ett fortsatt och utvecklat fäbodbruk. Båda föreningarna var överens om fäbodarnas stora betydelse naturmässigt, socialt och i beredskapssyfte. – Många är intresserad av bra mat, sa fäbodbrukare Tin Gumuns. Jag har nog många vänner om det blir en […]

Läs mer