Kalhyggesbruket har utarmat skogens liv

Sedan 1950-talet har det bedrivits ett mycket intensivt skogsbruk i Sverige, med kalhuggning som dominerande metod. Cirka 60 procent av skogen har kalavverkats och, genom återplantering, ersatts av träd av en och samma art och ålder. Denna utveckling har lett till en omfattande utarmning av livsmiljöer och därmed en akut kris för skogens mångfald. Samtidigt ökar trycket på skogen, bland annat genom en ökad efterfrågan på biomassa. I våra växande tätorter hotas också värdefull skog av exploatering i form av exempelvis bostäder och vägar.

Sverige står inför stora utmaningar om de politiskt antagna miljökvalitetsmålen som berör skog ska uppnås och om vi ska uppfylla de internationella åtaganden vi har förbundit oss till.

EU-direktiv slår fast att de arter och naturtyper som finns i vårt land ska tas om hand så att de skyddas mot hot, både kort- och långsiktigt. Idag bedömer myndigheterna att inget av de miljökvalitetsmål som berör skogen är möjligt att uppnå. EU:s artskyddsbestämmelser har inte heller införlivats i skogsbruket på ett tydligt sätt.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.