Efterlängtat med mer naturhänsyn i skogen

Skogsstyrelsens har tagit beslut om mer hänsyn i skogsbruket:  https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ny-sidaefter-nya-domar-skogsagare-behover-ta-mer-hansyn-till-fridlysta-arter/ Naturskyddsföreningen Dalarnas ordförande Mattias Ahlstedt intervjuades av SVT Dalarna. Han sa ungefär så här, men allt kom inte med i sändningen såklart: – Vi har längtat efter detta länge. Det är bra att Artskyddsförordningen implementeras i Skogsstyrelsens (SKS) tillsyn och regler. Egentligen är det inget nytt. […]

Läs mer

Kampen för framtida generationer fortsätter! – Ingen utvinning av metangas i Siljansringen

Ärendet med Igrenes ansökan om att utvinna metangas från Siljansringen har varit långdraget. Den första ansökan om tillstånd för utvinning inkom för snart ett år sedan. Dalarnas länsförbund och Falunkretsen var kritiska redan från början. ”Att idag utvinna klimatdrivande metangas är en i ordets rätta bemärkelse katastrofal idé. Om vi ska ha minsta chans att […]

Läs mer

Rapport från grundkursen i Q-GIS

GIS-program kan användas för att presentera information geografiskt och är användbart vid inventering av skogar t ex. Bonnie Nilzon har lagt åtskilliga timmar på att inventera och presentera Gyllbergens Skogsrike mellan Borlänge och Ludvika. Tillsammans med 20 deltagare gick han igenom grunderna i programmet QGIS. Vi fick bland annat lära oss: att det koordinatsystem som […]

Läs mer

Lyckad skogsträff i Gävleborg trots IRL abstinens

Lördagen den 5 februari anordnade Skogsgruppen Gävleborg en digital skogsträff med föredragshållare från Skogsstyrelsen, Naturcentrum och skogsaktiva. Det var deltagare inte bara från Gävleborg utan även ett flertal från Dalarna. Mycket uppmärksamhet ägnades åt Artskyddsförordningen och dess tillämpning liksom nyligen genomförda inventeringar i länet. Stjärnsunds skogsgrupp fick stjärnstatus när deras otroliga insatser för skogarna runt […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur ute nu!

Läs boktipset, Kerstin Ekmans nya bok Löpa varg och Henrik Ekmans Naturen vi ärvde – Från tyst vår till het sommar, ta del av senaste föreningsnytt, vad har hänt sedan senast och vad är på gång. Som ett smakprov kan nämnas föredrag om serien ”Fiskarnas rike” digital Workshop om omprövning av vattenkraftverk, skogsträff och digital […]

Läs mer

Remissvar Dalarnas länstransportplan

Utifrån Regionens förslag till länstransportplan 2022-2033 vill Naturskyddsföreningen i Dalarna trycka på följande åtgärder för att främja ett hållbart och jämlikt transportsystem i länet. Slopa driftsbidraget till de regionala flygplatserna. Detta är en subvention av klimatskadlig verksamhet som rimmar illa med klimatkrisens allvar. Bidraget motverkar även målområdet Ett klimatsmart Dalarna i Dalastrategin 2030. Satsa mer […]

Läs mer