Artikelserie om hotade arter

Ordförandena i olika naturföreningar i Dalarna har skrivit artiklar om rödlistan och hotade arter i Dala-Demokraten. Här kan du läsa alla: Även Dalarnas fåglar, insekter och svampar skall komma till tals Ledare DD Svensson Dalaväxterna som snart är borta Ledare DD Gunnarsson Svampar är det ingen som kan komma undan Ledare DD Janols Insekterna försvinner […]

Läs mer

Sommarhälsning och e-nyhetsbrev Havs- och sötvattensgruppen

Hej alla vattenvänner! De märkliga tiderna är ännu inte över, men sommaren kom likväl. Här kommer en liten sommarhälsning och sommarläsning. Det här blir det sista elektroniska nyhetsbrevet från mig. Nu kommer istället Tommy Stenergard axla ansvaret som samordnare för gruppen. Ni kan läsa mer om det i nyhetsbrevet. Önskar er en fortsatt skön sommar […]

Läs mer

Låt hanteringen av coronakrisen bidra till att nå klimatmål och gynna biologisk mångfald

Sverige och världen står mitt i flera kriser. Dels den akuta pandemin med påföljande ekonomisk kris, dels pågående, akuta och långsiktiga kriser för såväl klimat som biologisk mångfald – kriser som gör våra samhällen mycket sårbara. För att möta de konsekvenser som följer i pandemins spår presenteras nu i snabb takt politiska beslut om stödpaket […]

Läs mer

Så kan kommunen rädda bina

En tredjedel av våra vilda biarter i Sverige är på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom ungefär en tredjedel av vår mat pollineras av bin och andra insekter.  Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommunen att rädda våra vilda trädgårdsmästare. En anledning till att pollinerande insekter minskar till antal är bristen på mat […]

Läs mer

Debattartikel Sveaskogs ekoparker

Se potentialen i fler stora orörda skogar i södra Sverige För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent av våra skogar, ängs- och hagmarker, kuster, fjäll och andra naturtyper. När det gäller skogen har vi nått drygt halvvägs, men resultatet är ojämnt fördelat. I södra Sverige är mindre än fyra procent […]

Läs mer