Låt hanteringen av coronakrisen bidra till att nå klimatmål och gynna biologisk mångfald

Sverige och världen står mitt i flera kriser. Dels den akuta pandemin med påföljande ekonomisk kris, dels pågående, akuta och långsiktiga kriser för såväl klimat som biologisk mångfald – kriser som gör våra samhällen mycket sårbara. För att möta de konsekvenser som följer i pandemins spår presenteras nu i snabb takt politiska beslut om stödpaket och krisåtgärder. Hur åtgärderna utformas kommer att påverka samhällsutvecklingen under många år framöver. Det är därför av avgörande betydelse att de också bidrar till att lösa de allvarliga samhällskriserna som klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden utgör.

Att rädda liv och garantera alla människors rätt till hälsa och sjukvård är självklart högsta prioritet. När coronakrisen är över finns såväl klimatkrisen som krisen för ekosystem och biologisk mångfald kvar. Att återvända till business as usual är inget alternativ, eftersom det förvärrar miljökriserna och långsiktigt leder till ännu större risker och osäkerheter. Det är därför viktigt att dessa kriser inte prioriteras bort, även här handlar det om att rädda liv.  Politiken måste klara av att se dem samtidigt. 

Istället för att bevara och förstärka en ekonomi som bygger på fossil energi och ohållbart resursutnyttjande, måste fokus ligga på att snabba på en omställning för att minska utsläppen och stoppa utarmningen av biologisk mångfald. Här finns en chans att investera i framtidens branscher och i omskolning till långsiktiga gröna jobb åt dem som behöver lämna miljöförstörande branscher. På så sätt kan investeringar ge ny fart åt ekonomin och samtidigt bidra till långsiktig motståndskraft genom att motarbeta klimatkris och förlust av biologisk mångfald. 

I den bifogade filen finner du Naturskyddsföreningens tankar om hur detta kan gå till. 
Åtgärder för att möta parallella kriser – Naturskyddsföreningen april 2020

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.