Så kan kommunen rädda bina

En tredjedel av våra vilda biarter i Sverige är på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom ungefär en tredjedel av vår mat pollineras av bin och andra insekter. 

Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommunen att rädda våra vilda trädgårdsmästare.

En anledning till att pollinerande insekter minskar till antal är bristen på mat och boplatser. Hårdklippta städade gräsytor, ensidigt jordbrukslandskap och användning av kemiska bekämpningsmedel gör att utbudet av blommor för föda minskar. Det är också brist på boplatser för vildbina, som sandiga marker och död ved.

Det finns många saker som kommunen kan göra för att hjälpa våra vilda trädgårdsmästare. Ett exempel är ekologisk mat. Genom att erbjuda ekologiskt i egna verksamheter kan kommunen göra en stor insats för den biologiska mångfalden. Inom det ekologiska jordbruket används nämligen inga kemiska bekämpningsmedel och det finns rikare livsmiljöer för vilda pollinatörer.

Ett annat exempel är att genom enkla medel omvandla olika platser till blommande bufféer för våra vilda pollinatörer. Att låta vissa klippta gräsytor inom kommunen omvandlas till blommande ängar, anpassa skötsel av vägkanter och plantera bivänliga växter ger bin och andra pollinatörer en buffé av pollen och nektar med små insatser.

Att anlägga sandbankar, spara solbelyst död ved eller sätta upp bihotell skapar boplatser som är livsviktiga för vildbinas fortplantning.

Naturskyddsföreningen släppte nyligen en rapport, ”Sverige bivänligaste kommun 2020”, med kartläggning av hur arbetet för pollinatörer ser ut i Sveriges kommuner. Många kommuner gör redan ett bra arbete, men mycket återstår.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommunen att anta en aktionsplan för att gynna bin och andra pollinatörer. Aktionsplanen bör bland annat sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel, prioritera ekologisk mat och naturbete och se över gräsytor och andra ytor där bina kan hitta föda.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.