Resultat naturvårdsenkäten Dalarna

Naturskyddsföreningen har genomfört en enkät till Sveriges kommuner om deras naturvårdsarbete. Hela 208 av landets 290 kommuner (72%) svarade. Huddinge hamnade i topp med hela 43 poäng av maximala 45. I Dalarna svarade 11 av 15 kommuner och Mora hade högst ranking.

Kommun                Poäng           Placering i landet

Mora                       33                     6
Ludvika                  29,5                18
Leksand                 29                   20
Orsa                        21,5                 75
Falun                      19,5                 94
Rättvik                   18,5                101
Säter                       16                   120
Avesta                    15                    135
Hedemora             9,5                  182
Älvdalen                6,5                  200
Vansbro                  2                    207

Borlänge, Gagnef, Malung-Sälen och Smedjebacken har inte besvarat enkäten.

Frågorna handlade om en rad olika saker som är viktiga för ett bra naturvårdsarbete, bland annat kunskap om olika typer av naturvärden samt skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång på natur och antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna.

– Vi vill att politikerna ska öppna ögonen för behovet av ökade resurser till kommunernas naturvårdsarbete. Detta är angeläget, både för naturen, mångfalden och människors välbefinnande, säger Ulla Magnusson, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna.

Granskningen visar att många kommuner kommit en god bit på väg mot ett bra naturvårdsarbete. De har både satt upp mål, kartlagt vilka värden som finns i naturen och kan med detta som utgångspunkt främja både biologiska värden och värden för friluftslivet. De flesta kommuner har också tagit ställning till hur mycket natur som behöver skyddas, särskilt när det gäller biologiska värden.

Trots att en hel del är positivt, visar resultaten också en på många sätt oroande bild av kommunernas naturvårdsarbete. Hela 143 kommuner (69% av de som svarat) når inte upp ens till hälften av de möjliga poängen (22,5). I Dalarna når endast Mora, Ludvika och Leksand upp till hälften. 35 kommuner har bara skrapat ihop tio poäng eller färre, däribland Hedemora, Älvdalen och Vansbro.

– Vår granskning visar att det inte spelar någon roll för naturvården vilken politisk majoritet som styr i kommunen. Att prioritera natur och friluftsliv har ingen politisk färg utan det är beroende av intresse och vilja, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– I alltför många kommuner saknas det både mål och handlingsprogram för naturvården. På många håll saknas också antagna planer för skötsel av den tätortsnära skogen som kommunerna själva äger, detta trots att tillgången till natur är viktig för kommunernas invånare, inte minst barnen, säger Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård Naturskyddsföreningen.

Läs mer på http://www.naturskyddsforeningen.se/naturvardskommun

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.