Organisation

Kretsarna, lokalföreningarna, är basen i Naturskyddsföreningens demokratiska organisation. Kretsarna samlar alla medlemmar i den kommunen och arbetar med lokala frågor. Här är det lätt att vara aktiv!

Nätverken samordnar arbetet inom olika ämnesområden t ex skog, mat & jordbruk, klimat, rovdjur, kemikalier, Handla miljövänligt och Natursnokar. Varje nätverk har en regional kontaktperson och alla medlemmar kan vara med och informera sig och göra en insats.

Länsförbundet arbetar med regionala frågor samt stöttar och underlättar kretsarnas och nätverkens arbete. Styrelsen består av en representant från varje krets i Dalarna samt Fältbiologerna, vår ungdomsorganisation.

Länskansliet fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m.fl. Ger ut medlemstidning och e-nyhetsbrev. Anordnar regionala träffar och utbildningar. Ansvarar för projektansökningar och redovisningar.