Klimat

Klimat är vår tids ödesfråga. Dalarna påverkas vare sig vi vill eller inte. Men det finns mycket att göra för att minska klimatpåverkan.

Policy klimat

Vår vision
Ett fossilfritt och klimatsmart Dalarna med hållbar infrastruktur för transporter, handel och boende samt en effektiv användning av energi. Kärnkraften är avvecklad. Ingen uranbrytning eller nybyggnad av vattenkraft. Vindkraftsetableringar sker på ett hänsynsfullt sätt.

Vad har vi gjort?
Som en del i 100-årsjubiléet 2009 cyklade vi till Stockholm. Vi ville visa att det går att ta sig fram med muskelkraft och ge politikerna råg i ryggen att ta kloka klimatbeslut.

Vi har under 3 år drivit klimatkampanjen Rädda Vasaloppet, för att informera om vilka effekter klimatförändringarna kan få i Dalarna och vad vi som enskilda kan göra åt det. Man har bland annat kunnat avge klimatlöften och få klimatsmarta tips.

Vi har lett kampanjen Hela Dalarna Cyklar under flera år, arrangerat föreläsningar med meteorologerna Pär Holmgren och Martin Hedberg, Bosse Bildoktorn m.fl. och haft visningar av Al Gores film: En obekväm sanning. Vi har också ordnat föredrag om Mat & klimat och klimatguidningar i naturen.

Earth Hour, 350.org, Bilfria Dagen, Green Finger, Climate Walks och energimässor är andra klimataktiviteter vi deltagit i. Vi har drivit projekt Klimatpiloterna Mora/Orsa och utbildat klimatambassadörer. Peppat kommunerna att svara på riks klimatenkät och tyckt om ändrade hastighetsgränser.

Vi har protesterat mot planer på flygplatser, fossilgasledningar och uranprospektering i Dalarna samt haft hearing om processindustrin och klimatet. Vi jobbar för att få till stånd biogasanläggningar för tillverkning av el, värme och fordonsgas i Dalarna samt mer solvärme och -el.

Vi har representanter i nätverket kring Energiintelligent Dalarna och svarar på remisser.

Välkommen till vårt nätverk!

Kontaktperson: Margareta Wikström, tel. 0250-166 33,  070-668 71 46     margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se