Barn och familj

Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet kallas för Natursnokarna. I unga år grundläggs känslan för naturen. Vi vill väcka lusten till naturen genom roliga och spännande aktiviteter för barn och deras föräldrar.

Natursnokarna riks
Natursnokarna på Naturkontakt (material & inspiration)

Vår vision
Minst hälften av kretsarna i Dalarna har barn- och familjeverksamhet. Natursnoksverksamheten är känd av barnfamiljer i länet, aktiviteterna efterfrågas och tillgodoses, samt ger nya medlemmar. Det finns flera Naturskolor i länet. Barn och ungdomar är lyckliga och trygga i skogen, samt vet hur de ska bete sig. Fältbiologerna arbetar aktivt i länet för en hållbar utveckling, i samverkan med oss.

Vad har vi gjort?
Arrangerat flera Natursnoksledarkurser, spridit Natursnoksblad med olika teman (t ex fladdermöss, livet på ängen, finns i sjön, bland barr och blad, små grodorna och på rätt spår), boken ”Livet leker” och gett tips på aktiviteter.

Vi har ordnat Naturskole-dagar för förskolor, elever, lärare och skolledare. Dagarna har haft olika teman som t ex Linné, vikingar och utematte, ofta med utematlagning.

Varje år arrangeras Miljötinget för ungdomar mellan 15 och 19 år i Dalarna och Gävleborg. Vi brukar vara med och ha workshops och utställningar.

Välkommen till vårt nätverk!

Kontaktperson: Lillian Lundin Stöt, tel. 0250-166 33, 070-273 91 55, lillian.lundin@naturskyddsforeningen