Föreningsutveckling

Vår vision
Våra medlemmar känner att det är roligt och utvecklande att vara aktiv i föreningen och att det är lätt att aktivera sig för medlemmar som vill. Allmänheten i Dalarna känner till att Naturskyddsföreningen är en folkrörelseorganisation med lokal förankring i hela länet. Allmänhet såväl som beslutsfattare uppfattar att Naturskyddsföreningen är en organisation som bygger sina ställningstaganden på faktakunskaper kombinerade med värderingar som många delar. Vi är en mångkulturell förening som är bra på att stimulera människors naturkänsla, uppfattas som en kraftfull grön konsumentrörelse och är inflytelserika opinionsmässigt.

Vad har vi gjort?
Vi har utbildat naturguider, erbjudit ledarskapskurser, utbildningar om Naturkontakt, hemsidestillverkning och Aktivitetskalendern m.m.

Varit mycket aktiva i media.