Rovdjur

I Dalarna finns alla fyra stora rovdjur – varg, järv, lo och björn. Vi vill ha livskraftiga stammar och gynnsam bevarandestatus för dem.

Policy jakt och viltvård

Vår vision
Förståelse och ökad kunskap om rovdjur har lett till ökad acceptans för rovdjuren.

Vad har vi gjort?
Vi har arrangerat vargspårningskurser tillsammans med Jägareförbundet i flera år.

Tack vare bidrag från Naturvårdsverket har vargspåraren och fotografen Pär Johansson genomfört skolinformation om varg till knappt 4 000 elever. Eleverna har även fått ett varsitt exemplar av barnboken ”Vargarna vid Trollsjöåsen” som Naturskyddsföreningen Dalarna gett ut.

Andrea Friebe har i projektet ”Björnens År” informerat knappt 1000 elever i åk 7-9 om björnars liv och leverne.

Vi har deltagit i utställningar och mässor vid Rovdjurscenter, Orsa Grönklitts björnpark och på kulturhus etc i Dalarna. Bland annat med en utställning för barn som kallas ”Vilken är din rovdjursidol?”

Vi har representanter i viltförvaltningsdelegationen och svarar på remisser om rovdjurspolitiken.

Välkommen till vårt nätverk!