Skola

Det är viktigt att elever får ha utomhusundervisning och bra undervisning om hållbar utveckling. Vi är dock inte där ännu, läs Naturskyddsföreningens rapport: Hållbar utveckling i skolan – var god dröj!

Material från Naturskyddsföreningen, som Energifallet, hittar du på www.naturskyddsforeningen.se/skola. Se även t ex www.wwf.se och www.utenavet.se

Undervisningsmaterial ”Gifter omkring oss”:
Faktahäfte för lärare och elever Miljögifter sept 2012
Lektionsaktiviteter Miljögifter sept 2012
Miljömärkningsspelet
Recept gör egna hygienprodukter

Vår vision
Det finns flera Naturskolor i Dalarna. Barn och ungdomar är lyckliga och trygga i skogen, samt vet hur de ska bete sig.

Vad har vi gjort?
Ordnat Naturskole-dagar för förskolor, elever och skolledare. Dagarna hade olika teman som t ex Linné, vikingar, utematte och utematlagning ingick oftast. Fortbildat lärare i projekt Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan samt på de s k KNUT-dagarna.

Varje år arrangeras Miljötinget för elever mellan 15 och 19 år i Dalarna och Gävleborg. Vi brukar vara med och ha workshops och utställningar.

Vi finns med i nätverket Lärande för hållbar utveckling i Dalarna där vi bl a sprider material från Naturskyddsföreningen.